Bestyrelsen

Jens Henrik Sørensen, formand

Askelunden 15, Hou, 8300 
kgjhs28@gmail.com

Tlf: 22 28 22 55

Margit Nielsen, kasserer/Forenings-administrator

Teglbakken 4, 4. sal. 8300 Odder
nielsen.teglbakken@gmail.com
Tlf: 25 67 80 16

Maiken Slater Johannsen, bestyrelsesmedlem

Rørthvej 38, 8300 Odder

maiken.slater.johannsen@hotmail.com

Tlf: 20 76 02 02

Gitte Solberg, bestyrelsesmedlem

Fasanvej 10, 8300 Odder

gitte.soelberg@oamail.dk

Tlf: 21 34 03 08

Jette Sørensen, bestyrelsesmedlem

Haldshavevej 266, Torrild. 8300 Odder
kirkely@torrild.dk
Tlf: 86 53 11 96


Roald Kramer, bestyrelsesmedlem

Solvangsallé 8. 8300 Odder
roald.kramer@solvang8.dk
Tlf: 53 80 24 88

Klaus Markmann Jensen, museets repræsentant

kmj@moesgaardmuseum.dk
Tlf: 86 54 01 75 og 61 26 96 92


Odder Museums- og Arkivforening

Rosensgade 84, Møllevej 3-5, 8300 Odder

info@oddermuseumsogarkivforening.dk