Odder Lokalhistoriske Arkiv

I det gamle møllerstuehus finder du det lokalhistoriske arkiv. Arkivets store samlinger står til rådighed for publikum, og her er læsesal, lokalhistorisk bibliotek, pc-arbejdsstationer og frivillige og ansatte, der kan hjælpe dig

Arkivet er lukket i juli måned.


Et væsentligt formål med arkivet er at stille materialerne og samlingen til rådighed for det lokalhistorisk interesserede publikum og forskere. Samlingerne kan blandt andet bruges til slægtsforskning eller til at finde viden om bestemte ejendomme, landsbyer eller virksomheders historie.

Bibliotek

Vores lokalhistoriske bibliotek rummer stort set alt hvad der er publiceret om Odderegnens historie gennem tiderne. Ligeledes findes en komplet samling af lokale aviser, der går helt tilbage til 1887.

I arkivets åbningstid vil man kunne få hjælp til sin søgning, og på forespørgsel hjælper arkivets medarbejdere og frivillige med at finde originale arkivalier frem, så de kan ses på læsesalen. 

Det kan du finde på arkivet

Her findes blandt andet: protokoller fra forretninger, håndværkere og virksomheder i byen, materialer fra egnens mange foreninger, dokumenter som fx skøder, skifter, aftægtskontrakter, breve, skudsmålsbøger og erindringer samt matrikelkort og målebordsblade m.m.

Det er også værd at bemærke at arkivet råder over en meget stor fotografisamling.  Her er gamle og nyere fotografier fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel, fra gårde og godser m.m.

På læsesalen findes en komplet samling af lokale aviser samt en stor avisudklipssamling og endelig har vi en række film og lydbånd.

Kontakt

Du kan kontakte arkivet direkte på telefonnummer: 23 62 53 09 eller på mail odderarkiv@moesgaardmuseum.dk