Odder Museums- og Arkivforening

Museets støtteforening arbejder for at skabe interesse for den lokale historie.

Odder Museums- og Arkivforening er støtteforening for museet. Foreningens formål er at støtte museets arbejde og højne interessen for den lokale historie. Foreningen arbejder naturligvis ikke mindst for at give medlemmerne spændende tilbud, hvor interessen for og oplevelser af den lokale historie er det bærende. Det kan være foredrag, ekskursioner, museumsbesøg og udstillingsåbninger på Odder Museum.

Odder Museums- og Arkivforening blev dannet i 2013 som en sammenlægning af de to tidligere støtteforeninger for henholdsvis Odder Museum og Odder Lokalhistoriske Arkiv. Selvom det er en ny forening går de historiske rødder alligevel helt tilbage til 1928 og etableringen af Odder Museum.

Foreningen har aktuelt over 220 medlemsskaber, hvoraf de fleste dækker over to personer. En del af foreningens medlemmer er samtidig frivillige ved museet eller på arkivet.

Medlemsfordele:
  • Gratis foredrag, ekskursioner og andre medlemsarrangementer (2-3 gange årligt).

  • Invitation til mindst én kulturhistorisk udstilling om året.

  • Gratis adgang til Odder Museum med én ledsager.

  • 50% rabat på adgang til Moesgård Museum for kortholder og én ledsager.

  • 50% rabat på adgang til Samsø Museum for kortholder og én ledsager.

  • 50% rabat på adgang til Vikingemuseet i Århus for kortholder og én ledsager.

Medlemsfordele gælder kortholder med én ledsager

Kontingent og medlemsskab

Det koster 175 kroner om året at være medlem.

Man kan indbetale beløbet på vor forenings konto i Nordea: reg. nr. 1944, kontonr: 6278983828. Skriv "nyt medlem" og husk navn og adresse. Så vil du få tilsendt et medlemskort.

Du kan også skrive en mail til info@oddemuseumsogarkivforening.dk og blive indmeldt på den måde.

Yderligere information

info@oddermuseumsogarkivforening.dk