Vores vej mod klimakrisen

Åbner til marts 2023

Glæd jer til næste særudstilling: Vores vej mod klimakrisen

Åbner marts 2023

Næste års særudstilling bliver et samskabende projekt mellem Odder Museum og elever og lærer fra Odder Gymnasium.

Vi samarbejder med gymnasieeleverne om en udstilling, der skal fortælle om klimakrisen og den historiske vej mod situationen i nutiden.

Klimakrisen og mediernes debat er ofte abstrakt og videnskabelig og handler om steder og fænomener langt fra Odder og Østjylland. Men de begivenheder det hele handler om udspillede sig også her. Vej mod klimakrisen er også en del af vores egen lokale historie - på godt og ondt. 

Museet og gymnasiet er i fuld gang med at forberede udstillingen, og vi har indtil nu haft to workshops med dansk og fysik elever fra 3X. De har fået en historisk introduktion til andelstiden, hvor vi lokalt begyndte at bruge fossile energikilder – noget der var et stort fremskridt og åbnede mange nye muligheder. Eleverne har arbejdet med lokalarkivets historiske fotografier, der netop skildre tiden og forandringerne omkring år 1900.

Eleverne har i undervisningen arbejdet med deres egen tid og lavet sammenligninger med andelstiden hvad angår forbrug, byggeri, energi og transport. Et af projektets formål er nemlig at få de unges perspektiv og stemme med i fortællingen om klimakrisen og dens årsager. Fysikeleverne vil blandt arbejde med forsøgsopstillinger, der kan illustrere drivhuseffekten i udstillingen.

Endelig er der også et kunstnerisk element i projektet som involvere et samarbejde med Kulturring Østjylland og Odder Kommune under overskriften Kunst og Kultur under Åben Himmel. Her vil kunstneren Andrea Momme sammen med billedkunstholdet fra gymnasiet skabe et særligt kunstværk i relation til udstillingsprojektet. Værket afsløres samtidig med udstillingsåbningen til marts og kommer til at kunne opleves under åben himmel i forbindelse med åbningen. Senere skal det integreres i selve udstillingen.

Målet er at skabe en udstilling, hvor historien bringes i spil fordi den har relevans i forhold til en aktuel problemstilling som ligger mange på sinde og præger vores samfund. Det gælder ikke mindst de unge. Derfor skal det også være en udstilling, hvor de unge selv er med til at definere, hvad de synes er vigtigt at fortælle, og hvor de unges stemme også bliver hørt.