Vores vej mod klimakrisen

Fra 10. marts 2023

Årets særudstilling: Vores vej mod klimakrisen

Der tales og skrives meget om klimakrisen, men har det overhovedet noget med vores hverdag og historie her i Odder at gøre?

Det spørgsmål har vi på Odder Museum stillet elever fra Odder Gymnasium. Sammen med dem har vi arbejdet med at synliggøre forbindelsen i et fælles udstillingsprojekt: Vores vej mod klimakrisen.

Det er blevet til en spændende historie om dengang, vores lokalsamfund gik fra muskelkraft til fossile energikilder. Og om den rivende udvikling og alle de fremskridt, det førte med sig her på Odderegnen. Det bliver også til en historie om klimakrisen og livet i nutidens Odder, set fra de unges perspektiv og med deres stemmer som en del af fortællingen.

Hjemme på Odder Gymnasium har eleverne i dansk og fysik arbejdet med klimakrisen og projektet i undervisningen. Deres arbejde bliver selvstændigt synligt i et særligt udstillingsafsnit kaldet Gymnasie Laboratoriet.

Museet og gymnasiet har gennem det sidste halve år haft fælles forløb med bl.a. workshops med dansk- og fysikelever fra 3X. De har fået en historisk introduktion til andelstiden, hvor vi lokalt begyndte at bruge fossile energikilder – noget der var et stort fremskridt og åbnede mange nye muligheder. Eleverne har arbejdet med lokalarkivets historiske fotografier, der netop skildrer tiden og forandringerne omkring år 1900. Eleverne har i undervisningen også arbejdet med deres egen tid og lavet sammenligninger med andelstiden, hvad angår forbrug, byggeri, energi og transport.

Også et billedkunsthold har sat et særligt præg på udstillingen. De har samarbejdet med kunstneren Andrea Momme og skabt deres helt eget scenografiske og æstetiske elementer til udstillingen.

Kunst og kultur under åben himmel

Andrea Momme er selv en vigtig del af projektet. Hun er en etableret Aarhuskunstner med baggrund som teaterskrædder og tekstildesigner. Med støtte fra Kulturring Østjylland og projektet ”Kunst og kultur under åben himmel” var hun den helt rigtige kandidat til en særlig opgave. Hun har nemlig skabt sit eget unikke kunstværk til udstillingen, inspireret af gamle fotografier og processen og samarbejdet mellem museum og gymnasium. Andrea Mommes kunstværk bliver på åbningsdagen afsløret på Torvet i Odder, og det vil hen over udstillingsperioden komme til at stå forskellige steder i byens rum – som et helt særligt vandremonument og påmindelse om et af tidens vigtigste temaer og udstillingen på museet. 

I udstillingen skal vi følge to unge piger i det, vi i dag ville kalde gymnasiealderen. De bor begge i Odder og har meget til fælles. De hedder endda begge Sigrid! Den største forskel er egentlig, at den ene Sigrid er fra år 1900 og den anden fra nutiden. Så hvad er lighederne? og hvad er forskellene i den måde, de lever på? Hvad har forandret sig hos dem og det samfund, de er en del af?

Det bliver du meget klogere på, når vil følger Sigrid på nogle af de områder, vi nu ofte forbinder med klimakrisen og udledning af drivhusgasser: deres forbrug, deres bolig og byggeri, deres transport og energiforbrug.

Målet har været at skabe en udstilling, hvor historien bringes i spil, fordi den har relevans i forhold til en aktuel problemstilling, som ligger mange på sinde og præger vores samfund. Det gælder ikke mindst de unge. Derfor er det også en udstilling, hvor du også hører gymnasieelevernes stemmer og får indblik i den unge generations tanker om udviklingen og klimakrisens betydning i deres hverdag.

Udstillingen er støttet af Kulturring Østjylland, Odder Kommune og Odder Museums- og Arkivforening.