Prydhaven ved møllergården

Prydhave anno 1930

En smuk og hyggelig have

I det stemningsfulde miljø mellem Odder Museums historiske bygninger findes en smuk lille prydhave. Fra det tidlige forår til det sene efterår blomstrer stauder, løgplanter og roser. I weekenderne møder du ofte vores frivillige havepasser, Grethe, som altid er glad for at fortælle lidt om arbejdet og haven. 

Den oprindelige prydhave er yngre end man skulle tro 

Møllergården var i gammel tid - som navnet antyder - en gård med marker, dyr, stald, lade og selvfølgelig have. På møllergårde havde man bare en ekstra virksomhed, nemlig et mølleri. Men på gården her i den vestlige ende af Odder ændredes billedet fra slutningen af 1800-tallet. Nu blev landbruget gradvist afviklet, mens mølleret blev udviklet til en moderne virksomhed. Og mens man på de rigtige gårde havde/fik smukke prydhaver, så så det anderledes ud med virksomheder. Her måtte prydhaven vige for brolægning og bøndernes hestevogne med deres kornlæs.

Det blev først, da en gammel udtjent bygning blev nedrevet i 1920erne, at der endelig blev plads til en prydhave ved familiens stuehus. Det var næppe mølleren selv, der var primus motor bag, nok snarere hans kone.

Levende statussymboler

På dette tidspunkt var prydhaver ellers for længst blevet et statussymboler på landet. Blandt gårdmandstanden og Odders borgerskab var en smuk og velordnet have vidnede om overskud og velstand. De var et signal til omverden om de respektable mennesker, der boede i huset. 

Vi ved ikke meget om den oprindelige lille have. Kun et enkelt foto har vi, og her kan man lige se havens layout, men ikke detaljer om blomster og planter. Vi kan konstatere, at prydhaven var lille - begrænset af den plads, der var til rådighed efter nedrivningen - men ellers udformet efter principper, som kendes fra tidens landbohaver. 

Omskiftelig tilværelse

Siden 1930erne har haven på stedet ændret sig mange gange. Indtil 1955 var det møllerfamiliens have, men herefter overtog museet stedet.

I begyndelsen af 1990erne var haven genstand for et projekt, hvor Odder Museum indsamlede gamle stauder fra lokale haver. Frem mod 2018 havde nogle planter nærmest overtaget haven, mens andre var helt forsvundet. Mange kunne dog reddes og findes her stadig. 

Landbohave anno 1930

På det tidspunkt besluttede museet at reetablere den lille have helt forfra. Da der ikke var meget historisk materiale at gå efter, valgte vi at indrette den som en typisk landbohave med et relativt sent forbillede, nemlig anno 1930, hvor den oprindelig blev anlagt. Som sådan er haven opdelt i bede, afgrænset af lave hække og med smalle gangstier imellem. Som det var typisk, er der rigeligt revet, bar jord mellem stauder og roser. 

Modsat tidligere perioder var der i 1930erne et rigt udvalg af stauder og blomster. De fleste af de plantetyper, vi kender i dag, kunne også fås dengang. Udvalget af prydplanter var ganske imponerende - formodentligt større end i nutiden - og der fandtes mange blomstergartnerier og planteskoler, også lokalt. Omvendt kommer der konstant en lind strøm af nye sorter ud på markedet, og vi forsøger selvfølgelig at holde os til de kendte gamle og har desuden bevaret alle de planter, der stammer fra indsamlingen i 1990erne. 

Indretning

Prydhaven er indrettet sådan, at der i midten findes et rosenbed, hvortil vi har valgt historiske roser omgivet af en hæk af blå lavendel - en klassisk kombination. Mellem roserne findes violfrøstjerne, men ellers få blomster. Roserne vil med tiden vokse godt til og fylde bedet op.

Det forreste bed er afgrænset af buksbom, som museets frivillige selv har stiklingeformeret fra gammel buske på stedet. Her er en god blanding af forskellige stauder, overvejende i røde og rosa toner. Det bagerste bed er afgrænset af buksbom og porcelænsblomst, som også ofte blev brug til "hæk" i landbohaverne. I dette bed dominerer gule og orange-toner med planter som gyldenris, dagliljer og mange andre.

Om foråret præges hele haven af de mange løgplanter, herunder mange smukke Darwin-tulipaner i røde og gule farver.

Odder Museum er altid interesseret i gamle staude med en spændende, gerne lokal, historie.