Særudstilling: FORANKRING, OK18

15. oktober 2021 - 18. april 2022

Forankring - med Kunstnersammenslutningen OK18

Odder Museum har tradition for at udstille og samarbejde med lokale kunstnere, og denne gang er der noget særligt på spil. Samarbejdet omfatter hele 13 kunstnere fra kunstnersammenslutningen OK18. Kunstnerne har givet sig selv et benspænd. De har nemlig besluttet, at de alle vil tage afsæt i udvalgte museumsgenstande fra Odder Museum eller i den lokale kulturarv. Det gælder genstande fra såvel nyere tids historie som fra de øvrige historiske og forhistoriske perioder. Disse genstande, bygninger og steder har inspireret de enkelte kunstnere og været grundlaget for skabelsen af en række nye kunstværker inden for den kunsttradition, de hver især repræsenterer.

Kunsten møder kulturarven

De lokalhistoriske genstande er mildt sagt forskellige. Nogle er berømte arkæologiske fund, som indgår i Moesgaard Museums faste udstillinger. Andre er helt ukendte dagligdags genstande som smørrullerne, man engang brugte til at dekorere smør til gilder. En kunstner har endda taget fat i kragerne fra museets jagtudstilling. De kan jo dårligt siges at være en museumsgenstand, men de har immervæk både en kulturhistorie og en særlig plads på Odder Museum.

Så hvad får en moderne kunstmaler ud af en forhistorisk finhvalsknogle fundet i Assedrup flere kilometer fra fjorden? Hvordan vil en smykkekunstner tolke sorte brudekjoler fra 1800-tallet? Hvilket blik lægger en kunstfotograf på Odder Sognekirke, og hvordan ser en nutidig keramiker på et smukt lerkar fra bondestenalderen? I kan godt glæde jer til at se svarene!

Et anderledes blik på historien

Måske vil værkerne rokke lidt ved vores blik på fortiden. Få os til at se historien i et nyt lys, med en anderledes æstetik eller fra et nyt perspektiv. Det har været kunstnernes ambition, og de har tillige et ønske om at engagere publikum undervejs i udstillingsperioden. I et tilfælde har to gymnasieklasser endda været med i selve produktionen af værket.

Udstillingen er på mange måder et nyt skridt i samarbejdet mellem det lokale museum og egnens dygtige kunstnere. I projektet bringes museets kerneområdet, lokalhistorien, sammen med det, som længe har været en tradition på stedet, nemlig kunsten.

Rigtig god fornøjelse med udstillingen og tak til de 13 deltagende kunstnere fra OK18:

De 13 kunstnere er:

Thomas Dausell, Vibeke Rønsbo, Poul Jepsen, Katrine Hvid, Buller Hermansen, Finn Have, Karin Munk, Helga Exner, Inka Sigel, Lone Pedersen, Karen Marie Fredslund, Erling Leick og Else Elisabeth Andersen.

Tak for økonomisk støtte:

Udstillingen Forankring og det tilhørende katalog er støttet økonomisk af: Odder Kunst - Forening & Samling; Odder Kulturforening (kulturudviklingsmidler på vegne af Odder Kommune) og Kvickly Odder