Portico - Kaare Nielsen

Kunstudstilling: 30. november til 24. februar

Kaare Nielsen

Det er en stor glæde for Odder Museum at kunne præsentere udstillingen Portico og kunstneren Kaare Nielsen. Også denne gang er årets store kunstudstilling ved museet et produkt af det gode samarbejde med Odder Kunst og en kunstner med stærk tilknytning til Odderegnen. Kaare Nielsen er født i 1964 og har arbejdet med skulptur- og billedkunst siden 1990. Han er en fast del af kunstnergruppen OK 18 og har i sit virke som kunstner haft egne udstillinger og været gæsteudstiller hos blandt andet kunstnersammenslutningerne Guirlanden og Kammeraterne.

Portico

Udstillingen på Odder Museum hedder Portico, efter en serie på otte oliemalerier skabt til udstillingen, med inspiration fra den Italienske region af samme navn. I oliemalerierne møder beskueren huse, træer, bakker og floder, som er de grundelementer i områdets landskab, som Kaare Nielsen har taget afsæt i. Elementerne er indbyrdes forbundet til hinanden, og der opstår rytme og mønstre i kraft af Kaare Nielsens gentagelse og variationer over disse grundformer. Brydning, afstemning og stilisering af dette landskabstæppe skaber en ny orden, som gør motivet levende og virkeligt: Kaare Nielsen kalder selv dette en erindringens orden, og netop det med erindringen er et gennemgående træk i hans værker og tilgang til kunsten.

Det handler om, at gøre en erindring fuldstændig og færdig

Kaare Nielsen ser sit arbejder med maleriet som en adgang til virkeligheden. For ham handler det om at sikre og befæste det flygtige, sansede og oplevede. Eller som han siger ”om at gøre en erindring mere fuldstændig og færdig.” Hans hensigten er at trænge frem og erobre stedet, tiden og tilstanden, som den var - eller måske rettere, som den blev, efter at erindringen blev udforsket af kunstneren i hans arbejde med i værkerne.

Kaare Nielsens praksis handler således om at skabe noget varigt ud af det flygtende
nu. På lærredet modelleres og fikseres erindringen. Det indebærer en romantisering,
og sådan må og skal det være, siger Kaare Nielsen. Fjerner man dette væsentlige element, hvad står så tilbage?

Udstillingen

Med på udstillingen er også værker, hvor kunstneren har brugt flydende sort akrylmaling på hvidt papir. Her møder vi ud fra en lignende tilgang en animeret verden, hvor former og elementer er stiliseret og indpasser sig efter hinanden i deres helt egen orden. Den orden findes ikke i den virkelige verden. Den skabes i kraft af elementernes enkelthed og deres fælles samspil, som gengivet af kunstneren. Kaare Nielsens værker svinger i dialektikken mellem det sete og det oversete. Da intet øje eller bevidsthed kan gribe og begribe totaliteten, er arbejdet med motiverne naturligvis selektivt. Det er på en gang en indsnævrende og udvidende praksis. Uvæsentlige detaljer skæres væk med deraf følgende tab af kompleksitet, men samtidig foregår en fortætningsproces, hvor motiver animeres på en måde, som kompenserer for det tabte.

Det er tydeligt i de sort-hvide serier, hvor Kaare Nielsen arbejder med det, han kalder prototypiske motiver. For eksempel bordet, måltidet, festen, eller fiskerbådene. På tværs af serierne er der ligesom i malerierne tale om en gengivelse af erindring, som skaber en animering af det oplevede motiv – de kondenseres og reduceres i en befæstelse af erindringen, hvor nye
mønstre opstår for beskueren.

Foruden serierne af sort-hvide værker og oliemaleri, rummer udstillingen også en
række meget forskellige skulpturværker skabt igennem det seneste årti.