Kystens historie

Da alle ville have en bid af stranden. Odderegnen er en landbrugsegn. Her ligger herregårdene tæt og landsbyerne endnu tættere. I bondekulturen var blikket rettet mod den gode landbrugsjord. Stranden blev opfattet som næsten værdiløs. Det skulle ændre sig i sidste halvdel af 1800 tallet.

Fiskeri og søhandel

I det tidlige industrisamfund udviklede fiskerierhvervet sig til en betydelig forretning på Odderegnen. Samtidig blomstrede søhandlen, for korn fra landsbyerne skulle udskibes til eksport, mens egnens velhavende bønder efterspurgte flere og flere varer. Infrastrukturen over land var elendig, så reelt var der ikke alternativer til transport af søvejen. Der var kort sagt skabt grundlag for store forandringer ved de før så øde kyster. Fiskelejer blev grundlagt og pakhuse, toldsteder og handelspladser skød frem som de første større byggerier ved havet.

Friluftsliv og turisme

Snart begyndte endnu et nyt kapitel i kystens historie. Kur- og badekulturen gjorde sit indtog, og det gjorde hurtigt stranden til den primære scene for rekreation, friluftsliv og turisme. Kysterne blev nu efterspurgt af landadel og borgerskabet og snart af hele den øvrige befolkning. Alle ville have en bid af stranden, og nu sås de første strandvillaer, hoteller, kursteder og badeanstalter og traktørsteder. Siden fulgte lejr- og campingpladser, lystbådehavne og sommerhuse i tusindtal.

Udstillingen sætter i et kalejdoskopisk perspektiv fokus på de sidste 150 års udvikling ved kysterne i det gamle Hads Herred. Fra fortid til nutid, og fra fattige strandbønder til det velhavende borgerskab samt alle de andre, der gennem tiden har sat deres præg på stranden.