Jagtudstilling

Odder Museum ejer en af landets fineste samlinger af jagtvåben. Se dele af samlingen i jagtudstillingen om jagtens kulturhistorie i Danmark.

Kongejagt

I middelalderen blev jagten, der hidtil havde være allemandsret, et privilegium for konger og herremænd. Snart udviklede jagten sig til et område, hvor den feudale overklasse kunne underholde sig og demonstrere status og rigdom. I udstillingen fortælles historien om kongejagten og dens spektakulære udtryk.

I 1800-tallet skiftede de politiske vinde, og gennem de sidste årtier af århundredet udvikledes herregårdsjagten med det professionelle jagtvæsen og den rationelle vildtpleje. Nu var det godsejerne, der brugte jagten til at vise status og stand. 

Moderne jagt

I udstillingen fortælles der endelig om den moderne jagt, som vandt bred udbredelse i første del af 1900-tallet. Den moderne jagt er et produkt af industrisamfundets værdier, og først her begynder almindelige mennesker for alvor at dyrke jagten som rekreation - gerne i regi af lokale jagtforeninger. I udstillingen er der desuden afsnit om krybskytteri, patronfremstilling og om hav- og strandjagt, som har andre sociale og kulturelle rødder end jagten på land.

Nyttigt og skadeligt vildt

Udstillingen beskæftiger sig også med vildtet og viser en række dyr, som har en historie, der er tæt forbundet med jagten. Især blev 1800-tallets skelnen mellem nyttigt og skadeligt vildt skæbnesvangert for en lang række danske rovfugle og dyr. For andre dyr blev jagten til gengæld selve årsagen til deres eksistens eller til, at de kan findes i naturen omkring os i dag.

Udstillingen er udsmykket af den anerkendte lokale kunstner og jæger, Bjarne Nielsen, og publikum får således også en fin kunstnerisk oplevelse ud af besøget. Bjarne Nielsens fremragende tegninger skildrer en jagtkultur, som nu selv er historie.

Af sikkerhedsmæssige årsager udstilles kun ældre skydevåben.