Faner

Torsdag den 29. juni – Søndag 29. oktober 2017

Folkets faner fra Hads Herred

Fyndige slagord på dyb rød baggrund. Fine broderier og stærke symboler. Prægtige fanetoppe, bånd, kvaste og sølvemblemer. De gamle faner er storslåede og potente.

Odder Museums samling af lokale faner repræsenterer en bred palet af folkelige foreninger og politiske organisationer fra Hads Herred i andelstiden, 1880-1950. En periode, der var var formativ for det unge danske demokrati, men også en periode, der var formativ for en landbo-egn som Hads Herred. Andelstiden var de folkelige bevægelsers storhedstid og fanernes guldalder.

Folkelig udbredelse

Faner og flag har ikke altid været folkelige. Ordet fane kommer af oldnordisk og betyder kampdug. Fra tidernes morgen har de repræsenteret militære enheder og magthavere. Og kun dem. Det gælder også Dannebrog, som var kongens fane og ved lov forbudt for menigmand til efter Grundloven. Fanernes folkelige udbredelse hører ligesom vores flagtraditioner sidste del af 1800-tallet til.

Fanernes farver har deres egen symbolik. Fra gammel tid var den hvide farver tegn på fredelige hensigter, mens den røde, blodfanen, var tegn på vilje til kamp. I museets samling dominerer den røde farve. De politiske bølger gik højt i andelstiden, og kampgejsten var udtalt, hvad fanernes slagord vidner om. Den røde fanes popularitet går via den franske revolution og den internationale socialisme. Den blev revolutionens symbol.

Men det var ikke socialisterne, der bragte fanerne helt ud i de lokale forsamlingshuse. Det første skridt blev taget af skyttebevægelsen, som med deres Dannebrogsfaner red på en bølge af patriotisme. Desuden var socialisterne ikke de eneste, der brugte den røde farve til at demonstrere vilje til kamp. Det gjaldt fx også afholdsbevægelsen.

Smukke faner repræsenter andelstidens foreningsliv

Odder Museum har knap 100 lokale faner i sin samling. De repræsenterer ikke et komplet, men dog bredt udsnit af datidens folkelige foreninger og politiske organisationer i Hads Herred. De giver os et billede af et østjysk landbosamfund i en tid med helt andre paroler og samfundsmæssige kampe på dagsordenen.

Via fanerne møder vi datidens foreningsliv, herunder de mange lokale arbejderforeninger: Fra bagerne, skrædderne, slagteriarbejderne til fiskerne i Hou og naturligvis datidens mange landarbejdere. Vi møder selvfølgelig også de lokale socialister og deres stadig velkendte paroler, Men der er andre, hvis navne har en anderledes klang af svunden tid: Den Yngre Våbenbroderforening, Hads Herreds Sønderjyske Samfund, Aldersrenteforeningen for Odder og Omegn og de lokale Skytte- og Gymnastikforeningerne, som dengang havde en helt anden betydning end i dag.

De smukke faner repræsenterer en bred lokal historie i al dens mangfoldighed.
Vi har udvalgt knap fyrre faner til udstillingen og fremhæver nogle af de foreninger og tankevækkende historier, der gemmer sig bag dem. God fornøjelse.