Frivilligt arbejde

Foreningen og museet ønsker at samle alle, som har lyst til at være frivillig i historiens tjeneste.

Frivillige hjælper museet

En del af foreningens medlemmer hjælper museet og arkivet med opgaver, der vedrører museets samlinger, mens andre hjælper i forbindelse med formidling og arrangementer. 

Fremover ønsker Odder Museums- og Arkivforening og Odder Museum at udvikle det frivillige arbejde også på nye områder. Vores håb er at gøre museet til et samlende sted for alle som har lyst til at være frivillig i historiens tjeneste.

Hvad laver de frivillige?

Museets og arkivets samlinger er afleveret af egnens beboere gennem mange år. Uden dette materiale ville Odder Museum/Lokalhistorisk Arkiv ikke være i stand til at give et så fyldigt billede af det forgangne liv på Odderegnen, som det er tilfældet. Men det store genstands- og arkivmateriale bliver først brugbart, når det bliver registreret, digitaliseret og opbevaret korrekt. Det arbejder grupper af frivillige med.

Der er også frivillige, som passer arkivets åbningstid om torsdagen. Andre hjælper med konkrete arrangementer på museet eller med naturvejlederens aktiviteter ude i landskabet.

Der er et hyggeligt samvær i grupperne og på tværs af dem. Hver anden mandag er alle velkomne til formiddagskaffe og en kort orientering om museets arbejde. Gennem disse møder og øvrige aktiviteter skabes en tæt tilknytning mellem de frivillige og museet.

Bestyrelsen i Odder Museums- og Arkivforening samarbejder med Odder Museum om udvikling af det frivillige område. I fremtiden har vi et mål om at kunne oprette nye grupper med andre opgaver, herunder et møllelaug og en historisk havegruppe.

Har du lyst til at blive frivillig, så kontakt afdelingsleder Klaus Markman Jensen på kmj@moesgaardmuseum.dk