Nattergaletur

Nattergale, rakkere og mosefund søndag den 5. juni kl. 20-22

Nattergale, rakkere og mosefund

Søndag den 5. juni kl. 20.00 – 22.00

Velkommen til en herlig aften i mosen. En aften med dejlig gåtur i mosen og med mosens fuglekor som lydkulisse. Her i aftenskumringen med det faldende lys vil aftenens hædersgæst, nattergalen, sætte ind med sin imponerende sang.

Mosefund

Grauballemanden, Tollundmanden begge fra jernalderen, og det lokale ”Smederupfund” ved Gosmer fra bronzealderen er alle milepæle i mosernes arkæologiske historie. Disse fund er fremkommet ved menneskets gravning efter tørv i efterkrigstiden, hvor brænde og kul var en dyr mangelvare.

 Fortælling

Naturvejleder og museumsformidler Ole Sørensen, Odder Museum, vil denne aften tage på mosetur med fortælling om tørvegravningen, om mosefundene, om rakkerne, og selvfølgelig skal vi også høre nattergalen. Man kan roligt sige, at mosens fornemmeste sanger er nattergalen - den overstråler alle de andre fugle med sin smukke stemme. Fra første halvdel af maj ankommer nattergalen fra sit vinterkvarter i tropisk Østafrika tilbage til sit yngleterritorium, og så er det med at vise, at her bor jeg. Det håndhæver nattergalen med sin meget smukke og varierede sang, som høres rigtig godt her om aftenen ved solnedgang. Her stopper andre fuglearter sangen for natten – kun den utrættelige nattergal fortsætter ufortrødent videre.

Moserne

I lavningen syd for Odder har vi Morsholt, Ørting og Randlev Mose. I dette moseområde tager vi på tur, og her finder man udover nattergal også mange andre spændende dyr, så hvis vi er heldige, ser vi også både rørhøg, rådyr og ræv!

Glæd jer til en dejlig aften med fortælling og nattergalesang i et smukt område.

Gåturen er på ca. 5 km.

 Praktisk info:

  • Tilmelding: Tilmelding: Odder Museum på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller på tlf.: 86 54 01 75 i museets åbningstid senest fredag den 3. juni.

  • Medbring: kaffe/the og et stykke brød til turen.

  • Pris: 75 kr. pr. person.

  • Mødested: Ørting Handelsplads, Horsensvej 121, 8300 Odder.

  • Påklædning: medbring gerne støvler/kraftige vandrestøvler til turen i engen/mosen, her kan være fugtigt. Der kan være mange myg.

  • Formidler: Naturvejleder og museumsformidler Ole Sørensen, Odder Museum