Landsbyen forvandles

Foredrag d. 6. marts kl. 19-21

Landsbyen forvandles

De danske landsbyers udvikling – fra landboreformer til andelstid

Foredrag af museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer.

 

Landboreformerne omkring år 1800 omskabte ikke blot landsbyen, men også kulturlandskabet og skabte et nyt Danmark. Med andelstiden, 1880-1950, indtrådte landbrugets gyldne tid, hvor landbruget i meget høj grad blev selve billedet på det moderne og oplyste danske samfund.

Landsbyen

Landsbyen har gennem århundreder været samlingspunktet for folk. Før landboreformerne dyrkede man sin fæstejord i fællesskab, og beslutninger om landsbyens fælles liv tog man sammen – man var dybt afhængig af hinanden.
Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet betød en stor forandring af dette. Nu blev hver bondes jord samlet, og landsbyfællesskabet bundede ikke længere i nødvendighed. Dette indebar også, at hele landskabet omkring landsbyerne forandredes. Landsbyen mistede sin oprindelige funktion, og dens beboere måtte indstille sig på de nye tider, blandt andet med andre sociale relationer og ikke mindst sociale forskelle.

Fællesskaber

Andre og nye fællesskaber blev dannet op gennem 1800-tallet, både på det økonomiske, kulturelle og åndelige område. Den stigende selvbevidsthed blandt bondestanden førte til deltagelse i organiseringen af landbrugsproduktionen, det politiske liv, højskolebevægelsen og meget mere. Også husmandsfamilierne og landarbejderne fulgte efterhånden med deres egne foreninger.

Andelsorganisering

Med en ny landbrugsproduktion og andelsorganiseringen efter landbrugskrisen i 1870erne tog udviklingen for alvor fart, og det kom til at præge både landbruget, landskabet og landsbyen, der fik andelsmejeri, brugsforening og forsamlingshus. Andelstiden var en tid, hvor landbruget udvikledes voldsomt og under nye former, og det kan stadig spores den dag i dag i vores landsbyer og i vores natur og omgivelser.

Erland Porsmose

Denne udvikling er omdrejningspunktet for aftenens foredrag på Odder Museum.
Erland Porsmose er en af dem, der ved allermest om vores kulturarv på landet, og han har arbejdet med og formidlet om dette på mange fronter, også bevaringsmæssigt.
Erland Porsmose er historiker og har været ansat som museumsdirektør ved Østfyns Museer siden 2009. Tidligere var han leder af Kertemindeegnens Museer og en årrække tillige ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor han underviste i bebyggelses- og landskabshistorie. Han har skrevet adskillige bøger om emnet, blandt andet afhandlingen De fynske landsbyers historie og bogen Danske Landsbyer, der fortæller om landsbyernes udvikling gennem 1.000 år.

Praktisk

Tid og sted:
Tirsdag d. 6. marts kl. 19-21 i Nybygningen på Odder Museum.
Pris: 50 kr., medlemmer gratis.
Tilmelding til museet i åbningstiden eller til Odder Museums- og Arkivforening.
Arrangør: Odder Museums- og Arkivforening.