Fortidsminde Dag

Søndag den 22. april kl. 13 - 15

Fortidsmindernes Dag - tag med ud i naturen og plej en gravhøj

Odder Kommune og Moesgaard Museum inviterer alle til at komme og hjælpe med at pleje en langhøj fra stenalderen. Arrangementet foregår som led i Fortidsmindernes Dag, der i år finder sted d. 22. april.

Børn og voksne med interesse for historie og frisk luft får nu en særlig mulighed for at være med til at pleje og dermed bevare en langhøj fra stenalderen. Odder Kommune og Moesgaard Museum arrangerer nemlig en plejedag ved en langhøj, der ligger syd for Oldrup.

Gravhøje fra oldtiden

Rundt om i landskabet ligger tusindvis af gravhøje fra oldtiden. Desværre er mange af højene ved at gro til i træer og krat. Derfor er de svære at få øje på. Vi vil gerne benytte den nationale fortidsmindedag til i fællesskab at pleje en tilgroet langhøj fra stenalderen. Undervejs vil vi fortælle om langhøjens historie, det landskab, der omgiver højen samt om, hvorfor det er vigtigt at rydde bevoksningen på højene, siger Marlene Sørensen, museumsinspektør, Moesgaard Museum.


Langhøjene stammer tilbage fra den første bondekulturs tid ca. 3500 f.Kr. I langhøjene findes træbyggede gravkamre. Udgravninger af langhøje fortæller om komplicerede ceremonier, der har fundet sted i forbindelse med gravlæggelserne.


Langhøjen ved Oldrup ligger tæt ved den nedlagte jernbane i et meget smukt istids-bakkelandskab med udsigt over ådalen. Her bugter Ladegårdsbækken sig igennem landskabet med de flotte røde elletræer, som vokser langs å-løbet - så smukkere kulisse for vores fortidsminde-plejedag er svær at finde!


Frivillige rydder buske og fælder træer

Alle er velkomne til at hjælpe til. Sammen fælder vi træer og slår krattet samt samler træaffaldet sammen, så højen igen fremstår flot og velplejet. Der er kaffe, saft og kage til alle fremmødte efter veloverstået arbejde.

Praktisk info

Plejedagen finder sted søndag d. 22/4 2018 kl. 13-15.
Medbring gerne rive, grensaks, have-handsker og godt humør.
”Sjakbajs” og fortællere er naturvejleder Ole Sørensen fra Odder Museum samt museumsinspektør Marlene Sørensen fra Moesgaard Museum.
Mødested: Oldrupvej 76, 8350 Hundslund, hvor man evt. kan parkere sin bil.
Arrangementet er gratis men tilmelding er nødvendig af hensyn til kage.
Tilmelding til Odder Museum tlf.nr. 86 54 01 75 i museets åbningstid, senest fredag d. 20/4.