Forårstur. Trustrup Høje

Forårstur til Trustrup Udsigtshøje søndag 8. maj kl. 13-16

Forårstur til Trustrup Udsigtshøje.

Søndag den 8. maj kl. 13-16.

 

Udsigtshøjene ved Trustrup er en overset naturperle i Odder Kommune. Smukkere bakkelandskab, når man fra syd bevæger sig op mod de imponerende bakketoppe, er svært at overgå! – Velkommen på forårstur til Trustrup Udsigtshøje!

 

Trustrup Høje

Fra bakketoppene ved Trustrup Højene, som er en del af den store Sondrupfredning, har man den smukkeste udsigt over Horsens Fjord med udsigt til øerne Vorsø, Alrø, Hjarnø og i klart vejr Endelave og Æbelø og Nordfyn! Herfra vil vi også kunne være heldige at se den røde glente, som yngler i området.

Ved højene vokser også den sjældne plante, opret kobjælde, som vi får mulighed for at se på turen.

Naturpleje og naturbeskyttelse er to sider af samme sag. Her på højene er træer og gyvel en trussel mod

hensigten med fredningen.

 

Gårde i bakkerne

Fra bakketoppens 70 m bevæger vi os videre forbi den smukke gård Dalsminde fra 1825. Den ligger godt gemt i bakkerne, og de færreste har vel set den. Forbi Dalsminde og skoven ved Langbjerg kommer vi frem til gården Granlien, der er udstykket fra Glibinggård i 1929. Ude på Skablundvej kan vi mod syd se den smukt beliggende Skablundgård foran Skablund Skov. Gården blev i 1860 frikøbt, men var indtil da fæstegård under Stensballegård. Gården lå oprindeligt midt i landsbyen Skablund, der dengang bestod af flere gårde, men hvor er de blevet af?

 

Glibinggård

På turen kommer vi forbi den smukke Glibinggård, hvor Jes Harbo Boesen, ejer af Glibinggård, vil fortælle om gårdens spændende historie og om gården i dag. Herfra går turen forbi Mølhavegård, den tidligere vandmølle Glibing Vandmølle og tilbage til det imponerende bakkelandskab med Glibingvej, der i en flot hulvej skærer sig gennem bakkerne tilbage til turens start ved Udsigtshøjene.

 

Glæd jer til en skøn forårstur i et fantastisk smukt landskab med spændende fortællinger om områdets natur– og kulturhistorie. Turen er på knap 5 km.

 

  • Tilmelding: Odder Museum på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller på tlf.: 86 54 01 75 i museets åbningstid senest fredag den 6. maj.

  • Mødested: Trustrup Høje, 8350 Hundslund.

  • Pris: 75 kr. pr. person.

  • Medbring: Kaffe, the, brød og drikkelse.

  • Husk: Praktisk fodtøj til vandreturen.

  • Guide: Naturvejleder og museumsformidler Ole Sørensen, Moesgård Museum, Afdeling Odder Museum.