Vorsøture sommer 2024

Vorsøture sommeren 2024

Naturens egen ø

Vorsø er en helt særlig Ø. Som det eneste sted i Danmark er naturen her helt overladt til sig selv. Den får lov til at udvikle sig af egne veje (næsten) uanset hvad. Det er helt unikt, og ikke bare i Danmark, men i Nordeuropa.

Mærk og oplev hvad det betyder, når den rene naturtilstand gradvist indfinder sig. Om foråret kan det være overvældende, når det larmer og stinker som i en stald, i de store fuglekolonier.

Senere på sommeren bliver der mere stille på Vorsø, men der er fortsat rigtig meget at gå op opdagelse i for alle naturnørder. Biodiversiteten er høj, men den er også i stadig forandring. Foreløbig har naturen brugt næsten 100 år på at indfinde sig. Og den proces er langt fra færdig.

Glæd dig til en stor oplevelse

Sommerens Vorsø-program

Vi har i år planlagt hele syv ture til Vorsø. De ligger som følger:

Søndag den 9. juni, kl. 10-14   - FULDT BOOKET

Onsdag den 3. juli, kl. 10-14 - FULDT BOOKET

Onsdag den 10. juli, kl. 10-14 - FULDT BOOKET

Onsdag den 17. juli, kl. 10-14 - FULDT BOOKET

Onsdag den 24. juli, kl. 17:30-21:30 - FULDT BOOKET

Onsdag den 31. juli, kl. 10-14 - FULDT BOOKET

Onsdag den 14. august, kl. 10-14   - FULDT BOOKET

Fredningen

Baggrunden for det hele er, at Vorsø i 1928 blev købt af Københavns Universitet med henblik på totalfredning af øen. Forskerne var nemlig interesserede i at finde ud af, hvordan dyre- og planteliv udvikler sig, når menneskets ikke griber ind. 50 år senere fik også den sidste del af den 62 hektar store ø fred. Her var indtil da blev drevet landbrug, og det betyder at naturens indtog nu kan iagttages i to etaper. Øen er således et slags levende laboratorium for forskerne, som stadig kommer til Vorsø.

Øen er normalt lukket for offentligheden.

Havørnens og skarvernes rige

Både dyre og plantelivet er rigere på Vorsø end andre steder, hvor vi mennesker styrer, regulerer og dominerer. Et godt eksempel er sommerfuglene. Dem er 350 forskellige slags af på Vorsø. Mere synlige er fuglene, hvoraf hele 50 arter yngler. Mest kendt er den forkætrede skarv, som øen i den grad blev forbundet med, I 1990erne var skarvkolonien landets største med op imod 5000 ynglepar - dvs. 15-20.000 fugle i ynglesæsonen! Det satte et synligt præg på Vorsø. Nu er antallet reduceret til nogle få hundrede, men de sidste ihjel-skidte træer står stadig som monumenter over koloniens storhedstid. Også fiskehejrerne og rågerne har imponerende kolonier på Vorsø. Den seneste ynglefugl på øen er også den mest respektindgydende. Indtil videre er der gennem ti år født og opvokset havørnene på øen. .

På turene til Vorsø vil har vi normalt gode muligheder for at se ørnene og deres imponerende rede.

Øens forvalter Jens Gregersen

På øen følges vi rundt af Jens Gregersen, som er øens forvalter. Jens er kunstmaler og ornitolog og han bor på Vorsø og er kommet på øens gennem et helt liv. Ingen kender Vorsø og dens fauna og flora bedre, så I er med garanti i kompetente hænder.

Med Jens som guide og fortæller følger vi en planlagt rute som bringer os omkring interessante steder på det meste af øen.

Vadeturen

For at komme til Vorsø skal man vade fra Brigsted nær Søvind.

Vadeturen på 700 meter er en del af oplevelsen. På de tidlige ture kan vandet stadig være koldt, hvorfor vaders kan anbefales. Senere på sommeren er vandet ikke længere så koldt, men medbring vades, hvis du er kuldskær. Ellers shorts og badesko. Vi skifter tøj, når vi er nået over til øen.

Turen kan være anstrengende afhængig af tidevandet/vandstanden og er ikke egnet for børn under ti år.

Risiko for aflysning

Ved særlig høj vandstand, torden, vedvarende regn eller hård blæst kan vi af hensyn til sikkerheden blive nødt til at aflyse turen.

Begrænset deltagerantal

Der kan max. være 19. gæster på de enkelte ture. Dette både af hensyn til øens dyreliv og for at give deltagerne en god oplevelse.

Turene plejer at være populære, så tilmeld dig i god tid.

Medbring madpakke

Der bliver mulighed for at gøre ophold og spise medbragt mad og drikke ved forvalterboligen. Tasker med madpakker og termokander kan efterlades her.

Her er også toilet

Tilmelding og information:

Tilmeld dig til Odder Museum på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller på tlf.: 86 54 01 75 i åbningstiden, senest dagen inden turen - men hellere i god tid

Mødested

Alle ture afgår fra Brigsted Strand (parkering ved Shelterplads) på nordsiden af Horsens Fjord. Vorsøvej syd for Søvind ved Brigsted. 

Her bliver i mødt af museets medarbejder, enten Ole Sørensen eller Klaus Markmann, som giver en kort introduktion inden vadeturen mod Vorsø.

Kom i god tid inden afgang

Pris: 250 kr.

Museets guide ordner betalingen inden afgang. Vi foretrækker at der betales med mobil pay, alternativt kontanter. Vi kan desværre ikke tage imod kreditkort.