Vorsøture sommer 2024

Vorsøture sommeren 2024

Naturens egen ø

Vorsø er en helt særlig ø. Som det eneste sted i Danmark er naturen her helt overladt til sig selv. Den får lov til at udvikle sig af egne veje (næsten) uanset hvad. Det er unikt, ikke bare i Danmark, men i Nordeuropa.

Mærk og oplev den uregulerede natur. Forstå hvor kompleks og lang vejen til den rene naturtilstand egentlig er.  

Om foråret kan det være overvældende, når det larmer og stinker som i en stald, i de store fuglekolonier.

Senere på sommeren bliver der mere stille på Vorsø, men der er fortsat rigtig meget at gå op opdagelse i for alle naturnørder. Biodiversiteten er høj, men den er også i stadig forandring. Foreløbig har naturen brugt næsten 100 år på at indfinde sig. Og den proces er langt fra færdig.

Glæd dig til en stor oplevelse, som vil gøre dig klogere på naturen.

Sommerens Vorsø-program

Vi har i år planlagt hele syv ture til Vorsø. De ligger som følger:

Søndag den 9. juni, kl. 10-14   - FULDT BOOKET

Onsdag den 3. juli, kl. 10-14 - FULDT BOOKET

Onsdag den 10. juli, kl. 10-14 - FULDT BOOKET

Onsdag den 17. juli, kl. 10-14 - FULDT BOOKET

Onsdag den 24. juli, kl. 17:30-21:30 - FULDT BOOKET

Onsdag den 31. juli, kl. 10-14 - FULDT BOOKET

Onsdag den 14. august, kl. 10-14   - FULDT BOOKET

Fredningen

Baggrunden for det hele er, at Vorsø i 1928 blev købt af Københavns Universitet med henblik på totalfredning af øen. Forskerne var nemlig interesserede i at finde ud af, hvordan dyre- og planteliv udvikler sig, når menneskets ikke griber ind. 50 år senere fik også den sidste del af den 62 hektar store ø fred. Her var indtil da blev drevet landbrug, og det betyder at naturens indtog nu kan iagttages i to etaper. Øen er således et slags levende laboratorium for forskerne, som stadig kommer til Vorsø.

Øen er normalt lukket for offentligheden.

Havørnens og skarvernes rige

Både dyre og plantelivet er rigere på Vorsø end andre steder, hvor vi mennesker styrer, regulerer og dominerer. Et godt eksempel er sommerfuglene. Dem er 350 forskellige slags af på Vorsø. Mere synlige er fuglene, hvoraf hele 50 arter yngler. Mest kendt er den forkætrede skarv, som øen i den grad blev forbundet med, I 1990erne var skarvkolonien landets største med op imod 5000 ynglepar - dvs. 15-20.000 fugle i ynglesæsonen! Det satte et synligt præg på Vorsø. Nu er antallet reduceret til nogle få hundrede, men de sidste ihjel-skidte træer står stadig som monumenter over koloniens storhedstid. Også fiskehejrerne og rågerne har imponerende kolonier på Vorsø. Den seneste ynglefugl på øen er også den mest respektindgydende. Indtil videre er der gennem tolv år født og opvokset havørnene på øen. Den gamle rede faldt ned og ørnene har måtte bygge en ny. Det er derfor særligt glædeligt at der i år er opfostret to nu flyvefærdige unger på Vorsø. På turene til Vorsø vil har vi normalt gode muligheder for at se ørnene i luften.

Øens forvalter Jens Gregersen

På øen følges vi rundt af Jens Gregersen, som er øens forvalter. Jens er kunstmaler og en af landets fremmeste skildre og ornitolog og han bor på Vorsø og er kommet på øens gennem et helt liv. Ingen kender Vorsø og dens fauna og flora bedre, så I er med garanti i kompetente hænder.

Med Jens som guide og fortæller følger vi en planlagt rute som bringer os omkring interessante steder på det meste af øen.

Vadeturen

For at komme til Vorsø skal man vade fra Brigsted nær Søvind.

Vadeturen er 7-800 meter lang hver vej. Den er ikke for dårligt gående, for det er betydeligt hårdere at gå gennem vand end ved normal gang. Du kan ikke altid se bunden klart. Ved normal middelvandstand når vandet deltagerne til cirka til midt på lårene og ved almindelig højvande måske til buksekanten.

Om sommeren er vandet ikke længere rigtig koldt, men du skal kalkulerer med at det tager 20-30 minutter at gå over. Waders er en mulighed, men de er tunge at gå med. Shorts og badesko er for de fleste at foretrække. Vi skifter tøj, når vi er nået over til øen.

Turen kan være altså være anstrengende afhængig af vejr og vind samt tidevand/vandstand. Den er ikke egnet for børn under 12 år og heller ikke for gangbesværede eller svækkede personer.

Risiko for aflysning

Ved særlig høj vandstand, torden, vedvarende regn eller hård blæst kan vi af hensyn til sikkerheden blive nødt til at aflyse turen.

Begrænset deltagerantal

Der må max. være 19. gæster på de enkelte ture. Dette både af hensyn til øens dyreliv og for at give deltagerne en god oplevelse.

Turene plejer at være populære, så tilmeld dig i god tid.

Medbring madpakke

Der bliver mulighed for at gøre ophold og spise medbragt mad og drikke ved forvalterboligen. Tasker med madpakker og termokander kan efterlades her.

Her er også toilet

Tilmelding og information:

Tilmeld dig til Odder Museum på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller på tlf.: 86 54 01 75 i åbningstiden, senest dagen inden turen - men hellere i god tid

Mødested

Alle ture afgår fra Brigsted Strand (parkering ved Shelterplads) på nordsiden af Horsens Fjord. Vorsøvej syd for Søvind ved Brigsted. 

Her bliver i mødt af museets medarbejder, enten Ole Sørensen eller Klaus Markmann, som giver en kort introduktion inden vadeturen mod Vorsø.

Kom i god tid inden afgang

Pris: 250 kr.

Museets guide ordner betalingen inden afgang. Vi foretrækker at der betales med mobil pay, alternativt kontanter. Vi kan desværre ikke tage imod kreditkort.