Sommerens ture til Vorsø

Onsdage: 5. og 19. juli samt 2. august 2017 klokken 10– 14

 

Naturens Ø

Velkommen til Vorsø: Den lille ø i Horsens Fjord, som er et af Danmarks mest specielle naturfredningsområder. Øen, som altid rumme store oplevelser, ikke mindst her først på sommeren, hvor fuglene yngler.

Naturen overladt til sig selv

Kun på Vorsø er naturen helt overladt til sig selv – uanset hvad. Mærk hvad det betyder. Det bliver sine steder ret overvældende: Det larmer og stinker som i en stald, og der er så meget liv, at kontrasten til agerlandet på den anden side af vadegrunden bliver udtalt.

Fredet ø

Baggrunden for det hele er, at Vorsø i 1928 blev købt af Københavns Universitet. Pengene kom fra en fond efter den afdøde videnskabs- og naturfredningsmand Herluf Winge. Universitetet købte Vorsø med henblik på totalfredning, så naturtilstanden gradvist kunne indfinde sig. Forskerne var interesserede i at finde ud af, hvordan dyre- og planteliv udvikler sig, når menneskets ikke griber ind. Det vidste man nemlig ikke ret meget om. I første omgang blev størstedelen af øen fredet. 50 år senere fik også den sidste del af den 62 ha. store ø fred. Her var indtil da blev drevet landbrug. I dag betyder det, at man kan iagttage naturens indtog i to etaper. Selvom der er gået 89 år siden fredningen, har naturen endnu ikke fundet sin endelige balance. Der kan faktisk gå hundrede af år endnu. Derfor er øen stadig en slags levende laboratorium for forskerne, som jævnligt kommer til Vorsø, der normalt er lukket for offentligheden.

Havørnens og skarvernes rige

Både dyre- og plantelivet er rigere på Vorsø end andre steder, hvor vi mennesker styrer, regulerer og dominerer. Man kan også tage noget som sommerfugle. Dem er 350 forskellige slags af på Vorsø. Mere synlige er fuglene, hvoraf hele 50 arter yngler. Mest kendt er den forkætrede skarv, som øen i den grad blev forbundet med i 1990erne, da kolonien nåede op på 5000 ynglepar. Nu er antallet reduceret til nogle få hundrede, men de sidste ihjelskidte træer står stadig som monumenter over koloniens storhedstid. Også fiskehejrerne og rågerne har imponerende kolonier på Vorsø. Den seneste ynglefugl på øen er også den mest respektindgydende. Det er nu femte år, at havørnene bor og yngler på øen. Det er en fantastisk historie om havørnene. Efter at have været væk fra øen siden 1880erne er den nu tilbage på øen som ynglefugl. Den imponerende rede genbruges, og i år er der to unger godt på vej!

Vadeturen

For at komme til Vorsø skal man vade fra Brigsted nær Søvind og over til øen. Vadeturen er på en lille kilometer. Det er en del af oplevelsen, men vandet er stadig køligt så medbring vades, hvis du er meget kuldskær. Vandet kan godt gå til hoftehøjde og af og til højere, så turen gennem vandet kan være anstrengende og anbefales ikke til børn under ti år. Der er et begrænset deltagerantal, og der plejer at være rift om pladserne, så husk tilmelding til Odder Museum. 

Praktisk

Tilmelding og information: Odder Museum tlf.: 86 54 01 75 i åbningstiden, senest onsdag den 14. juni.
Mødested: Horsens Fjord, Ebbevejen syd for Søvind (Brigsted).
Husk: Kikkert og evt. vaders, gummistøvler/høje støvler og langærmet bluse/jakke til at gå rundt på øen med - her er brændenælder og myg!
Turledere: Jens Gregersen, Vorsø og naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum.
Pris: 200 kr. pr. person.