Vorsø sommeren 2023

Vorsø sommeren 2023

Sommerture til Vorsø med Odder Museum

Søndag den 28. maj kl. 10-14

Onsdag den 28. juni kl. 17.30-21.30
Onsdag den 5. juli kl. 10-14
Onsdag den 12. juli kl. 17.30-21.30
Onsdag den 19. juli kl. 10-14
Onsdag den 26. juli kl. 17.30-21.30

Onsdag den 2. august kl. 10-14

 

Kun på Vorsø er naturen helt overladt til sig selv – uanset hvad. Mærk hvad det betyder, når den rene naturtilstand indfinder sig. Det bliver sine steder helt overvældende: Det larmer og stinker som i en stald, og der er så meget liv, at kontrasten til agerlandet på den anden side af vadegrunden bliver udtalt.

 

En fredet ø

Baggrunden for det hele er, at Vorsø i 1928 blev købt af Københavns Universitet. Pengene kom fra en fond efter den afdøde videnskabs- og naturfredningsmand, Herluf Winge. Universitetet købte Vorsø med henblik på totalfredning af øen, så naturtilstanden gradvist kunne indfinde sig. Forskerne var nemlig interesserede i at finde ud af, hvordan dyre- og planteliv udvikler sig, når menneskets ikke griber ind. 50 år senere fik også den sidste del af den 62 hektar store ø fred. Her var indtil da blev drevet landbrug, og det betyder at naturens indtog nu kan iagttages i to etaper. Øen er således et slags levende laboratorium for forskerne, som stadig kommer til Vorsø, der normalt er lukket for offentligheden.

 

Havørnens og skarvernes rige

Både dyre og plantelivet er langt rigere på Vorsø end andre steder, hvor vi mennesker styrer, regulerer og dominerer. Et godt eksempel er sommerfuglene. Dem er 350 forskellige slags af på Vorsø. Mere synlige er fuglene, hvoraf hele 50 arter yngler. Mest kendt er den forkætrede skarv, som øen i den grad blev forbundet med i 1990erne, da kolonien nåede op på 5000 ynglepar. Nu er antallet reduceret til nogle få hundrede, men de sidste ihjel-skidte træer står stadig som monumenter over koloniens storhedstid. Også fiskehejrerne og rågerne har imponerende kolonier på Vorsø. Den seneste ynglefugl på øen er også den mest respektindgydende. Det er nu tiende år, at havørnene bor og yngler på øen. Det er en fantastisk historie om havørnene. Efter at have været væk fra øen siden 1880erne er den nu tilbage på øen som ynglefugl. Den imponerende rede genbruges, og igen år er der unger i reden.

På turene til Vorsø vil vi have gode muligheder for at se ørnene.

 

Husk tilmelding

For at komme til Vorsø må man vade fra Brigsted nær Søvind. Vadeturen på en lille kilometer er en del af oplevelsen. På turen i maj vil vandet stadig være koldt derfor anbefales vaders til denne tur. Senere på sommeren er vandet ikke længere koldt, men medbring vades, hvis du er kuldskær. Ellers shorts og badesko. Vi skifter tøj, når vi er nået over til øen.

Turen kan være anstrengende afhængig af tidevandet/vandstanden og anbefales ikke til børn under ti år.

Der er et begrænset deltagerantal, og der plejer at være rift om pladserne, så husk tilmelding til Odder Museum.

Glæd jer til en dejlig tur til Vorsø og husk madpakke og kaffe.

 

Tilmelding og information: Odder Museum på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller på tlf.: 86 54 01 75 i åbningstiden, senest dagen inden turen.

Pris: 200 kr.
Mødested: Horsens Fjord, Vorsøvej syd for Søvind ved Brigsted.