Vintertravetur, vandstær og kulturhistorie

Søndag den 13. februar 2022 kl. 13-16

Vintertravetur, vandstær og kulturhistorie

Søndag den 13. februar 2022 kl.13-16

 

Velkommen til en dejlig frisk gåtur langs Odder Å og Stampemøllebækken og få røde kinder og spændende fortællinger om naturen og kulturhistorien.

Vandstæren

I vintermånederne holder vandstæren til langs Odder Å, så den har vi gode muligheder for at se. Medbring derfor gerne kikkert. Vandstæren er en løjerlig fugl og er trods navnet ikke en stær. I Danmark er den meget sjælden som ynglefugl, så det er oftest fugle fra Skandinavien, der som trækfugle kommer på vinterbesøg hos os. 

Åen var livsnerven

Odder Å var engang livsnerven i Odder. Den drev sammen med Stampemøllebækken møllerne, som trak handel til byen. I dag har vi kun bevaret Sandager Mølle, som nu er Odder Museum, og så Stampemøllen.

Odder Å var med sine 16 km vandrige å-løb en stor kraftkilde til ikke mindre end seks vandmøller, heraf de to i selve Odder by. Men åen var også livsvigtig for selve landsbyens funktioner, her hentede man sit vand til husholdningen, her vaskede man, og her skyllede garveren sit skind.

På dagens tur følger vi Odder Å gennem det centrale Odder med start ved Odder Museum, videre forbi Rådhuset, og i byens østlige del følger vi åen mod nord, hvor vi ender ude ved Rude Havvej. 

Stampemølle Bæk

I byens nordøstligste hjørne får Odder Å tilløb af Stampemøllebækken, og vi følger nu denne tilbage gennem byen forbi Spektrum, krydser Rådhusgade ved kirkegården og følger bækkens smukke slyng med de karakteristiske rødel, som altid signalerer – her er vand! Turen fortsætter til Stampemøllen, før vi vender næsen mod syd forbi krebsedammene og området ved det tidligere teglværk, hvorefter vi kommer retur til vores udgangspunkt Odder Museum. 

Tur med fortælling

Glæd jer til en tur med mange spændende fortællinger om naturen og om de bygninger og virksomheder, som engang har været langs åen, og om dem vi stadig kan se.

Turen er på ca. 8 km og foregår i almindeligt gå-tempo.

 

Praktisk:

 

Mødested: Odder Museum, Møllevej 3-5, 8300 Odder .

Tilmelding: foretrækkes på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk  - husk at oplyse tlf.nr., så vi kan vende tilbage i tilfælde af ændringer eller aflysning. Der kan også ringes på tlf.: 86 54 01 75 i museets åbningstid senest fredag den 11. februar.

Pris: 75 kr. pr. person.

Medbring: Varm påklædning, vandrestøvler/-sko og evt. kikkert og gerne lidt varm drikkelse og brød.

Formidler: Naturvejleder og museumsformidler Ole Sørensen Odder Museum.