Torrild Kirke - Fortælleaften med kaffe

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.30-21.30

Torrild Kirke - Fortælleaften med kaffe

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.30–21.30

 

Torrild Kirkes ældste inventar er den romanske døbefont fra det 12 århundrede. Altertavlen fra 1610 er lavet af Oluf Olufsen fra Hedemølle, som også har lavet prædikestolen fra 1616. På indvendig side af tårnets østmur på skibets loft, kan man læse følgende indskift: ”ano 1768 er denne kjrke restaureret af eijeren Hr. Johan Hildebrandt Sogne Prest for Torrild og Wedslet Meenigheder”. I kirkens kor finder vi en gravsten fra 1649 med en nedslidt indskrift over sognepræst Niels Rasmussen, efterfølgeren Melchior Jensen og deres fælles hustru Kirstine Rasmusdatter!

Overalt i Torrild Kirke finder man vidnesbyrd om kirkens historie og de mennesker der knytter sig dertil.

Museumsformidler Ole Sørensen, Odder Museum vil denne aften tage tilhørerne med på en ”fortællerejse” fra vikingetid til nutid, hvor udgangspunktet for fortællingerne er kirkens rum, kirkens inventar og ikke mindst personerne bag. 

Velkommen til en aften med gode historier og fortælling om Torrild Kirke.

Efter fortællearrangementet i kirken vil der være kaffe.

 

Praktisk:

Mødested: Torrild Kirke.

Pris: Gratis.

Fortællere: Museumsformidler Ole Sørensen.

Arrangør: Fjordpastoratets menighedsråd i samarbejde med Odder Museum.