Sangsvaner, sild og kulturhistorie ved Norsminde Fjord - med efterfølgende spisning på Norsminde Kro

Søndag den 27. februar 2022 kl. 11–14.30

Sangsvaner, sild og kulturhistorie ved Norsminde Fjord
- med efterfølgende spisning på Norsminde Kro

Søndag den 27. februar 2022 kl. 11–14.30

 

Kyndelmisse, den 2. februar, markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Et gammelt vejrvarsel siger, at hvis det ved kyndelmisse blæser så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden, så vil foråret snart være på vej.
Her tre dage før kyndelmisse håber vi dog på høj himmel og frostklart vejr til dages arrangement og ikke på blæsevejr, så deltagerne på turen skal tøjres for ikke at blæse væk.

Vi starter med en dejlig vandretur langs fjorden, hvor store flokke af vandfugle og svømmefugle på denne årstid holder til. I isvintre, hvor Kong Vinter binder landet med sin kulde, vil det enorme antal fugle være samlet i en våge foran slusen. Her vil vi kunne se pibeænder, hvinænder, blishøns og skalleslugere. Mest i øjne– og iørefaldende vil dog være sangsvanerne med den smukke hvide fjerdragt og deres højlydte trompeteren. Vintervejret tyder dog ikke på en isvinter, men trods dette vil vi alligevel have mulighed for at se store mængder af vandfugle.

Siden stenalderen har mennesket udnyttet fjordens rigdomme og sat sine spor – og præget den. Samspillet mellem naturområde og kulturlandskab i konstant udvikling gør Norsminde - området meget spændende. Inddæmning, afvanding, fiskeri, jagt, fugleliv og beboelse er alle en vigtig del af fjordens historie. På turen rundt i det smukke landskab vil vi bl.a. høre om stenalderfolket ved Norslund, Frederiksdals Dæmningen, istidens spor i landskabet og om Norsminde Ladeplads.

Vi slutter vandreturen af med at spise på Norsminde Gl. Kro, hvor vi får dejlig mad, nemlig: Norsminde Kros Frokostplatte. Ved frokosten vil der blive fortalt om kroens fantastisk spændende historie.

 

Praktisk

Tilmelding: foretrækkes på mail kustode-odder@moesgaardmuseum.dk senest den 22. februar - husk at oplyse tlf.nr., så vi kan vende tilbage ved evt. ændringer eller aflysning.
Mødested: P-pladsen ved Norsminde Havn og slusen.
Turleder: Naturvejleder Ole Sørensen, Moesgård Museum, Afdeling Odder Museum.
Medbring: Vind- og vandtæt tøj, fornuftigt fodtøj og evt. kikkert.
Pris: 300 kr. inklusiv spisning og kaffe. Drikkevarer køber man selv.


OBS:

Organiseringen og afviklingen af arrangementet foregår naturligvis efter Corona-forskrifterne. Der er derfor begrænset deltagerantal og vi henstiller til, at man holder god afstand. Du kan blive bedt om at vise coronapas.