På jagt i Mølledammen.

Torsdage: 6. juli og 3. august 2017 klokken 13–15.

Mølledammens kryb

Med ketcher og net går vi på jagt i Mølledammen. Dammen summer af liv, så hvor
mange forskellige dyr kan du egentligt finde? Sammen vil vi se på mange forskellige insekter og dyr. Mange af dammens dyr har en spændende og forunderlig udviklingshistorie fra et vand-liv til flyvende insekt.

Bål og pandekager

Bålet er tændt og vi slutter biologi-timen af med bålpandekager og saftevand. Glæd jer til en hyggelig eftermiddag på museet.

Praktisk

Sted: Odder Museum, Møllevej 3 – 5, Odder
Pris: 50 kr. pr. barn, voksne gratis.
Alder: 3 år og opefter.
Formidler: Naturvejleder, Ole Sørensen, Odder Museum