Odderegnens Kirker

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19-21

Foredrag med historiker Troels Rønsholt

Denne torsdag kan du opleve cand. mag. og tidligere lektor Troels Rønsholdt fortælle om den spændende baggrund for Odderegnens mange middelalderkirker og deres betydning i samfundet op gennem tiden. Det kan du godt se frem til. Troels Rønsholdt kendt som en dygtig formidler, som har boet i Odder i mange år. Han er særdeles godt inde i emnet, så der venter et levende og indholdsrigt foredrag.

21 kirker

På Odderegnen er de lokale kirker allesteder, hvor de findes, vores ældste bygningsmæssige kulturarv. De slår næsten alle andre gamle bygninger med noget der ligner et halvt årtusinde! De blev nemlig bygget i sten, mange hundrede år før det blev almindeligt på landet.  

Og i det frugtbare Hads Herred ligger kirkerne så tæt, at man om vinteren kan se fra den ene til den anden. Men faktisk var der oprindeligt endnu flere. I det 12. og 13. århundrede byggedes der i herredet ikke mindre end 21 kvaderstenskirker. Fem af dem blev senere nedlagt i forlængelse af reformationen.

Hvor kom de fra?

Et centralt stridsemne i historieforskningen har været spørgsmålet om, hvem der egentligt byggede kirkerne og tilvejebragte midlerne til denne enorme samfundsmæssige investering. Det var nemlig ikke kun i Hads Herred at der blev bygget mange kirker. Det drejede sig i Danmark som helhed om ca. 2000 stenkirker. Og det i et land uden traditioner for at bygge i sten.

Kirkernes stilling i samfundet

I foredraget vil Troels Rønsholt også komme ind på, hvorledes kirkerne gennem deres ejere kom til at indgå i den større samfundsmæssige og religiøse sammenhæng – både før og efter reformationen.

Odder Museums- og Arkivforening

Foredraget arrangeres af Odder Museums- og Arkivforening, men der er adgang for alle interesserede. Det koster dog 50 kroner for ikke-medlemmer. Det kan også være, du skal bruge de 50 kroner som tilskud til et kontingent til foreningen. Det er nemlig tanken, at foredraget til foråret skal følges op af en medlemsekskursion til flere af kirkerne.

Uanset om du har planer om det ene eller det andet er du meget velkommen. Du vil i alle tilfælde blive klogere på, hvordan vores kirker har præget lokalsamfundet gennem tiderne.

Praktisk

Pris 50 kroner. Medlemmer af OMA gratis

Tilmelding: Senest d. 7. oktober info@oddermuseumsogarkivforening.dk eller ved henvendelse til museet i åbningstiden, tlf. 86 54 01 75. 

Der serveres kaffe og kage i pausen.