Ny bog om Rodstenseje

Ny flot og spændende bog om herregården Rodsteenseje er nu på gaden!

Livet på Rodsteenseje - En fortælling om årene 1954-2012.

Så er en bog om herregården Rodsteenseje ved Odder netop udkommet. Forfatteren er gårdens ejer gennem flere årtier, Kirsten Eriknauer, og her fortæller hun et spændende stykke nutidigt herregårdshistorie – om godset, om landbruget og om hendes egne oplevelser gennem årene. Bogen er altså både en landbrugshistorie og en erindringsbog – og er rigtig flot og rigt illustreret.

Kirsten Eriknauer skriver indlevet og detaljeret om livet på Rodsteenseje. Det har Kirsten haft helt inde på livet siden hendes far, direktør A. W. Nielsen, i 1954 købte Rodsteenseje, og indtil hun solgte stedet i 2012. De sidste 20 år drev Kirsten selv gården, og i denne periode blev gården omlagt til økologisk landbrug. Igennem årene gennemgik Rodsteenseje i det hele taget mange driftsmæssige forandringer, nogle i tråd med tiden og andre i forlængelse af Kirstens store energi og kreativitet.

Kirsten Eriknauers bog er også en erindringsbog, der tog sin begyndelse, da hun som 13-årig for første gang besøgte Rodsteenseje. Læseren tages med i hendes fortælling om livet på gården, inde og ude, i stuerne hos både ”Herren og Fruen,” hos køkkenpersonale, fodermester og alle de mange andre herregårdsfolk, som udgjorde sit eget lille samfund med udfordringer, sorger og glæder. Kirsten Eriknauer udfolder det samlede scenarie med indlevelse og grundighed med sans for både de store linjer og detaljen.

Rodsteenseje

Kirsten Eriknauer siger selv om hendes fortællinger i bogen:

Fortællingen om Rodsteensejes liv og væsen er også et billede på den generelle landbrugsudvikling i Danmark. Fra den tid, hvor herregården dannede rammen om mange menneskers dagligdag både i arbejdsforhold, boligforhold, i det sociale liv og i forholdet mellem medarbejderne og mellem
medarbejdere og godsejer, frem til de ofte affolkede steder, vi ser i dag.
Det er et stykke kulturhistorie, som fortæller om forhold, der ikke er mere. I dag har mange herregårdsejere deres hovedindtægt udenfor gården, og mange herregårde ligger folketomme hen.

Det bliver kommende generationers udfordring at skabe et levende miljø, hvis de vil det eller har mulighed for det og at finde veje at gå i samklang med den egn, de er med til at præge. At skabe en virksomhedskultur, som ikke lukker sig om sig selv.”

 

Vi ønsker god fornøjelse med læsningen.

 

Bogen kan købes på Odder Museum, hos Østjysk Hjemstavn via hjemmesiden www.ostjysk-hjemstavn.dk og i forskellige boghandler for 250 kr.