Landsbytur i Randlev

Søndag den 29. oktober 2017 kl. 10-12

Søndag d. 29. oktober kl. 10-12.

 

Landsbyvandring med fokus på bygningskultur og byggeskik. Odderegnens landsbyer er spændende kulturmiljøer. Èn af dem er Over Randlev, og her vil museet sammen med arkitekt Nikolaj Hyllestad lave en søndagsgåtur, hvor der fortælles om byen og dens gårde og huse.

 

Over Randlev

Over Randlev er en mindre landsby, hvis oprindelige centrum ved kirken er meget velbevaret.

Landsbyen har bevaret sin karakter af langstrakt vejby med åbne arealer, hvor der engang var den fælles forte i landsbyens midte. Det er specielt, at både mange af husene og flere af de oprindelige tre og firelængede gårde er placeret helt ud til vejforløbet, hvilket var helt almindeligt førhen, og det er med til at give et fortættet landsbymiljø, der er vigtigt at bevare. Sammen med den smukke præstegård skaber det et autentisk og karakteristisk landsbymiljø. Fællesskabets bygninger som by-smedjen og landsbyskolen med gymnastiksal eksisterer også stadig.

 

Flot er den fredede præstegård, hvis store bindingsværksbygninger med hvide tavl og sort træværk er typisk for 1700-tallets østjyske præstegårde. Anlægget udgør en fin helhed med den nærliggende kirke, en lille romansk granitbygning uden tårn. Den nuværende præstegård er opført efter, at den forrige gik til ved en mordbrand i 1749. 

Randlev præstegård er yderligere interessant, da Niels Blicher, der er far til forfatteren St. St. Blicher, var præst på stedet i perioden 1794-1823.

 

Overfor præstegården på Blichersvej ligger landsbyens gamle skolebygning. Skolen er et velbevaret eksempel på de gamle landsbyskoler. Den var i brug indtil 1960’erne, hvor den nye centralskole, som i dag er privat skole, blev opført i udkanten af Over Randlev. 

 

Søndagsturen

Selve landsbyens historie vil der blive fortalt om undervejs, men denne tur sætter specielt fokus på landsbyen som kulturmiljø og på den fysiske bygningsarv. Vi har nemlig entreret med en dygtig arkitekt, der vil guide os rundt.

På vandringen gennem landsbyen vil arkitekt Nikolaj Hyllestad fortælle om udvalgte bygninger, om byggestil og byggeskik på landet, og om hvad man kan aflæse om husene og deres historie. Det er han fantastisk god til! Nikolaj Hyllestad har mange års erfaring med restaurering af gamle bygninger, og han har stor viden og er en kapacitet inden for bygningskulturens historie. Han har blandt andet også gennem en del år arbejdet for Kulturstyrelsen med bygningskultur.

 

Tilmelding: Odder Museum, tlf.: 86 54 01 75 i museets åbningstid senest 26. oktober.

Pris: 60 kr.

Mødested: P-pladsen ved kirken i Over Randlev.