Kulturmiljø i Sondrup

Onsdag d. 19. juli 2017 klokken 19-21

Skovlandsbyen Sondrup

Sondrup by er kommunens eneste skovlandsby, og den er udpeget som et af Odder Kommunes kulturmiljøer. De naturgivne forhold har haft stor betydning for landsbyens udvikling. Den magre og sandede jord i området gav sine steder kun 4-5 fold, dvs. såsæden gav kun 4-5 gange så meget udbytte. Det var meget pauvert, og efterhånden blev landbruget urentabelt her. I et forsøg på effektivisering blev bakkerne omkring gradvist tilplantet med skov. Med tilplantningen af bakkerne skiftede området karakter, og Sondrup blev en landsby omkranset af skovklædte bakker istedet for marker.

Oprindelige landsby struktur og gamle bygninger

Landsbyens gamle struktur og vejforløb er intakt og bærer præg af de naturgivne betingelser. Størstedelen af bebyggelsen ligger i kanten af skoven og følger det lave engstykke langs bækken gennem byen. Flere af byens gårde og huse ligger stadig på deres oprindelige placering i landsbyen, der er karakteriseret ved de mange mindre og velbevarede bindingsværkshuse, oprindelig beboet af daglejere, husmænd og håndværkere. I landsbyen ligger stadig enkelte gårde samt et af egnens mest oprindelige andelsmejeribygninger, Baunsbæk Andelsmejeri.

Nikolaj Hyllestad - ekspert i byggeskik

Selve landsbyens historie vil der blive fortalt om undervejs, men denne tur sætter specielt fokus på landsbyen som kulturmiljø, og på den fysiske bygningsarv. Vi har nemlig entreret med en dygtig arkitekt, der vil guide os rundt.
På vandringen gennem landsbyen vil arkitekt Nikolaj Hyllestad fortælle om udvalgte bygninger, om byggestil og byggeskik på landet, og om hvad man kan aflæse om husene og deres historie. Det er han fantastisk god til! Nikolaj Hyllestad har mange års erfaring med restaurering af gamle bygninger, og han har stor viden og er en kapacitet inden for bygningskulturens historie. Han har blandt andet gennem en del år arbejdet for Kulturstyrelsen med bygningsarv.

Praktisk

Tilmelding: Odder Museum, tlf.: 86 54 01 75 i museets åbningstid senest 18. juli
Pris: 60 kr.
Mødested: Oplyses senere