I Godt Selskab

Så er vores årsskrift på gaden

Så er årets lokalhistoriske årsskrift, I Godt Selskab, på gaden!

Bøndernes årelange konflikt med skiftende ejere af Rodsteenseje fordi de ville beholde Tvenstrup Kirke. Indre Missions storhedstid i Odder og arkitekten, der satte sit præg på byen.

Det er blot nogle få af de emner, vi har valgt at behandle i den 29. årgang af Odder Museums lokalhistoriske årsskrift ”I Godt Selskab.” Andre er Odder Revyen og dens afløser – Foreningen Teateriet, omegnens sprøjtehuse eller de lokale brandstationer, og en artikel om historikeren på Alrø, der har været indblandet i skabelsen af dronningens gobeliner på Christiansborg, men som også har skrevet bøger om middelalderens borge og om hunden i historien. 

Idéen med årsskriftet er som tidligere – det skal handle om livet før og nu på Odderegnen, det gamle Hads Herred – og som altid med erindringer som noget af det bærende. 

Artiklerne er skrevet af vores faste skribenter samt hvert år også med nye fortællere. Alt arbejde med årsskriftet foregår ved de mange frivillige, der vederlagsfrit arbejder med på skriftet hvert eneste år. Uden deres hjælp kunne vi ikke lave årsskriftet, slet og ret.

Mange af vore læsere er gengangere fra år til år, og heldigvis kommer der også altid nye læsere til. Vi har også hvert år en række sponsorer, som støtter årsskriftet ved forudbestilling, både lokale virksomheder, foreninger og organisationer.

 Med 29 årgange af I Godt Selskab er det efterhånden en ret så fyldig kilde til Odderegnens historie, og vi tror på, at skriftet er med til at vække interessen for vores egns historie og dermed, at man kan få en historisk viden og et tættere tilhørsforhold til det sted, man bor – få en lokal identitet, og det tror vi på er vigtigt i vores samfund i dag.

Årsskriftet kan købes på Odder Museum, i boghandlen i Odder samt forskellige forretninger i kommunen. Prisen er i år 180 kr.