I Godt Selskab 2021

Så er årets udgave af årsskriftet I Godt Selskab på gaden!

Det er 28. årgang af Odder Museums lokalhistoriske skrift.

Idéen med årsskriftet bibeholder vi – det handler om livet før og nu på Odderegnen, det gamle Hads Herred – blandt andet om vores om foreninger og virksomheder, lokale kunstnere og som altid med erindringer som noget af det bærende.

Af 2021 – udgavens indhold kan bl.a. nævnes flg. artikler:
• Økologiens Have af Sanne Rubinke
• En byg-afgift i Hundslund af Marianne Hofstätter
• Et liv som munk på Ashramaen af Inger Anneberg
• Lone Pedersen som årets kunstner af Suzanne Veil Geslin
• Boulstrup Kro af Laust Skou
• En købmand i Kjærsgaard af Ove Mikkelsen
• Et specielt sommerhus i Sondrup af Ib Salomon
• Fru Møllers Mølleri af Marianne Hofstätter
• En bistadefabrik i Assedrup

Artiklerne er skrevet af vores faste skribenter samt hvert år også med nye fortællere. Mange af vore læsere er gengangere fra år til år, og heldigvis kommer der også altid nye læsere til.
I Godt Selskab skylder en stor tak til de mange frivillige, der vederlagsfrit arbejder med på skriftet hvert eneste år. Uden deres hjælp kunne vi ikke lave årsskriftet, slet og ret.
Vi har hvert år en række sponsorer, eller rettere en række forudbestillinger, som støtter årsskriftet. Flere lokale virksomheder, foreninger og organisationer bakker op om udgivelsen ved på forhånd at tegne sig for et antal eksemplarer.

Med 28 årgange af I Godt Selskab er det efterhånden en ret så fyldig kilde til Odderegnens historie, og vi tror på, at skriftet er med til at vække interessen for vores egns historie og dermed, at man kan få en historisk viden og et tættere tilhørsforhold til det sted, man bor – få en lokal identitet, og det tror vi på er vigtigt i vores samfund i dag.

Årsskriftet kan købes på Odder Museum, i boghandlen i Odder samt forskellige forretninger i kommunen. Prisen er 160 kr.