I Godt Selskab

Så er museets årsskrift på banen!

Så er det her: 30. årgang af Odder Museums lokalhistoriske årsskrift I Godt Selskab!

Et husmandsliv på Vestermarken, ideen om at lave en folkekommune i Odder, da turismen kom til Odderegnen og et halmhus i Hundslund.

Det er blot nogle få af de emner, vi har valgt at behandle i dette års udgave af Odder Museums lokalhistoriske årsskrift ”I Godt Selskab.” Andre er møbelfabrikker, om Fonden Ørting, Vibeke Rønsbo som årets kunstner, om de små frysehuse og meget, meget andet. 

I Godt Selskab udgives af Odder Museum med et mål om at styrke kendskabet til vores lokale historie og bidrage til at skabe en stærk identitet og styrke et aktivt fællesskab omkring vores egn og dens historie. Årsskriftet bliver skabt af frivillige kræfter tilknyttet museet og arkivet, folk der brænder for den gode historie. Historierne er skrevet af borgere til borgere i Odder Kommune, og bringer historien tæt på den enkelte og gør den nærværende. Artiklerne spænder bredt i både emner, tid og sted med hovedvægten på personlige beretninger.

Artiklerne er skrevet af vores faste skribenter samt hvert år også med nye fortællere.

Vi har hvert år en række sponsorer, eller rettere en række forudbestillinger, som støtter årsskriftet. Det er vi taknemmelige for. Også stor tak til de mange frivillige, der vederlagsfrit arbejder med på skriftet hvert eneste år. Uden deres hjælp kunne vi ikke lave årsskriftet, slet og ret. Og overskuddet fra salget går til det lokalhistoriske arbejde på museum og arkiv.

Salg

Årsskriftet vil være til salg fra slutningen af november måned. Prisen er 180 kr., og det kan købes på Odder Museum, hos Bog & Idé samt i flere forretninger i Odders omegn.

Det er en oplagt julegaveidé til jer selv eller dem, I kender!

Venlig hilsen Redaktionen