Hou Havns historie

Søndag den 18. juni 2017 kl. 14-16

Gåtur på den historiske havn i Hou

Hou Lokalhistoriske Arkiv byder sammen med Odder Museum velkommen til en spændende eftermiddag med fortællinger og rundvisning på Hou Havn - incl. et besøg på Hou Skibsværft.

Summer af liv

Hvis man spørger til Hou Havn, vil de fleste mennesker nævne færgerne til Samsø og Tunø, lystbådehavnen og Cafeen. De færreste vil sige fiskeri, skibsværft, maskinfabrik eller nævne andre gamle virksomheder på havnen.

På dagens rundvisning vil medlemmer af Hou Lokalhistoriske Arkiv sammen med naturvejleder Ole Sørensen fra Odder Museum tage deltagerne med på en fortællerejse til dengang, havnen summede af liv med masser af fiskeskuder, skonnerter, der lastede tømmer, fiskelugt fra filetfabrikken, børn i små joller og larmen fra det rangerende damplokomotiv.

Fortællingen om Hou Havns historie

Vi vil på dagens tur rundt på havnen med udgangspunkt i gamle fotos fortælle om
nogle af de mange virksomheder, forretninger og mennesker, som har præget havnen og sat sig et minde i fortællingen om Hou Havns historie. Vi vil også fortælle om Stamhusbesidder Emil von Holstein-Rathlou, om fiskeriets udvikling, om turisthoteller, færgefart og havnens betydning for lokalbefolkningen. 

Hou Skibs- og Bådebyggeri

Turen slutter af på Hou Skibs- og Bådebyggeri, hvor den tidligere ejer, bådebygger Erik Petersen, vil fortælle om gamle dage, og de nuværende ejere fra Egmont Højskolen vil fortælle om værftets arbejde i dag. Her vil vi også nyde kaffen og kagen.
Glæd jer til nogle dejlige timer på havnen med engagerede fortællere.

Praktisk

Tilmelding: Odder Museum på 86540175 i museets åbningstid, senest den 16.6.
Mødested: Havnekiosken, Hou Havn
Pris: 50 kr. pr. person inklusiv kaffe og kage.

Fortællere: Medlemmer fra Hou Lokalhistoriske Arkiv, bådebygger Erik Petersen, William Holsten-Rathlou og naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum.