Høstgudstjeneste

Lørdag den 29. septebmer 2018 kl. 14-15.30

Høstgudstjeneste på Odder Museum

Lørdag den 29. september 2018 kl. 14–15.30

De syv kommuner i Kulturring Østjylland fejrer den gamle helligdag, Mikkelsdag, som et fælles kulturprojekt. I Odder inviterer Odder Kommune i samarbejde med Odder Museum og Odder Sognekirke til en hyggelig høstgudstjeneste som et led i fejringen af Mikkelsdag.

Sankt Mikaels Dag, eller Mikkelsdag, som det hed i folkemunde, blev for almuestanden en af årets allervigtigste mærkedage. Det var her, høstens afslutning blev fejret med høstgudstjeneste og et stort gilde. Det var også den dag, hvor gårdskarle og piger kunne skifte arbejdssted.
Mikkelsdag er opkaldt efter ærkeenglen Mikael, og som indtil helligdagsforordningen i 1770 blev regnet som en helligdag. Dagen blev også regnet som overgang mellem sommer og vinter og forbundet med høsten. I Danmark var dette nok vigtigere end den oprindelige religiøse betydning.

Høstgudstjeneste

Høsten var formålet med alt markarbejdet, og bjergningen af kornet og markens afgrøder var af største vigtighed før i tiden for familiens kost det kommende år. I dag er man heldigvis ikke helt så overladt til naturens kræfter og luner som tidligere, men høsten har lige siden, vi blev agerbrugere i Danmark, haft livsvigtig betydning.
På Odder Museum vil vi fejre, at høsten er kommet i hus og at markens og havens afgrøder er hentet hjem med en hyggelig og festlig gudstjeneste udendørs.
Det store telt er rejst og pyntet med havreneg, halmballer, årstidens frugter og efterårets løv og blomster
som en smuk kulisse. Minikonfirmander har sammen med frivillige fra museet lavet roelygter som dekoration og som fortælling om en skik, der går forud for nutidens græskarlygter.
Ramsbjerg Spillemændene fuldender stemningen ved at levere musikken til høstgudstjenestens smukke sange.

Folkedans, saft, kage og kaffe

Efter gudstjenesten spiller Ramsbjerg Spillemændene op til folkedans. Lokale folkedansere fra Skanderborg og Odder vil byde op til dans og sjov. Efter dansen vil der være fri kaffe, saft og dejlig kage.

Praktisk

Sted: Odder Museum, Møllevej 3 – 5, 8300 Odder
Præst: sognepræst Lars Berg Thomassen
Pris: gratis