Hølken Strand - Havets hemmeligheder

Tirsdag den 14. juli kl. 10-12 og kl. 13-15

Hølken Strand - Havets hemmeligheder

Tirsdag den 14. juli 2020 kl. 10-12 og 13-15

Velkommen til et par dejlige timer ved stranden.

Med ketchere, rejenet, krabbefiskestænger og vandkikkerter går vi på undervandsjagt efter fisk, rejer, planter og muslinger. Vi stryger rejer og forundres over det underlige dyr, der har skelettet udenpå! Der er både fjord- og hesterejer, og vi ser på, hvor forskellige de er. Krabber er der selvfølgelig også, og der er både pige- og drengekrabber. Ofte vil vi få bifangst af forskellige fisk – hundestejler, små fladfisk og tangnål, som er spændende at iagttage i de akvarier, som vi kommer fangsten op i. 

Vi slutter af med at koge rejerne og prøver at pille og smage dem.

 

Organiseringen og afviklingen af arrangementet forgår naturligvis efter Corona- forskrifterne.

Hvis det er dårligt vejr: 

Ved kraftig regn og hård vind fra øst vil der i stedet være Opdagelsestur med start fra Odder Museum,
Møllevej 3-5. Man vil modtage information dagen inden.

Praktisk:

Tilmelding og information: Odder Museum tlf.: 86 54 01 75 i åbningstiden eller mail til kustode-odder@moesgaardmuseum.dk Tilmelding om mandagen kan ske til mail os@moesgaardmuseum.dk eller tlf. 23 44 70 39.
Fiskeformand: Naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum
Mødested Hølken Strand: ophalerstedet for joller