Historiens vingesus

Søndag den 4. december klokken 10:00-13.30

Havørn, kulturhistorie og tarteletter på Alrø.

Havørnene har siden efteråret 2011 holdt til i Horsens Fjord og især området omkring Alrø. De store fugle yngler på Vorsø, hvor de igen i år fik to unger på vingerne.

Havørn er en fugl af grov kaliber og den skal have masser af mad. Området ved pollerne udfor det østlige Alrø er et perfekt spisekammer, så her er der er gode muligheder
for at se dem. Det skyldes at svømme- og havfugle bruger pollerne som højvandsrasteplads. Netop ænder og gæs, som er her i stort tal, står øverst på havørnens menukort. 

På denne tid af året plejer vandrefalken også at holde til ved pollerne, så den er der også muligheder for at få en at se. Med dagens arrangement er der altså lagt op til en unik fugle- og naturoplevelse på Alrø.

Fuglebeskyttelsesområde.

Antallet af rastende vinterfugle ved Alrøs øst-ende er kolossalt. Det er ikke uden grund, at stedet er beskyttet gennem både den internationale Ramsar konvention og som EU-fuglebeskyttelsesområde.

Udgangspunktet for turen er parkeringspladsen før dæmningen til Alrø. Herfra går vi i samlet flok over dæmningen til vadegrundsvejen ved Strandgården i det første sving på øen. Fra vadegrundsvejen er der god udsigt over pollerne og for at kigge efter ørnene, vandrefalken og de mange andre fugle, der raster i området. Her er også en fantastisk smuk udsigt til Gyllingnæs, Hjarnø og Sondrup Bakker på fastlandet. Smukkere kulisse for en fugleoplevelse er svær at finde.

Kulturhistorie og tarteletter

Tilbage ved bilerne kører vi til Cafe Alrø, hvor vi skal smage deres berømte enorme tarteletter. Efter tarteletterne vil der ved kaffen blive fortalt om Alrøs utrolig spændende historie: Om Liboriussen-slægten, der har boet på Alrø siden 1700-tallet og nedstammer fra Alrøs stamfader Jost Rosenmeier; om vadevejen og godset på Gyllingnæs; om kampen om den strandede hval; om kvindefængslet; færgefarten og meget mere!

Glæd jer til en dejlig tur med røde kinder, spændende historier, en smuk natur og fantastiske tarteletter.

Bemærk begrænset deltagerantal, så tilmelding er nødvendig!

Praktisk information

Mødested: Parkeringen før dæmningen ned til højre, indkørslen til højre lige efter Skovgaardsparken ved det offentligt areal med toiletter.
Tilmelding: Odder Museum tlf: 86 54 01 75 i museets åbningstid senest, max 30 deltagere.
Pris: 210 kroner pr. person, inklusiv, tarteletter, øl/vand og kaffe.
Medbring: Varm påklædning og fodtøj og gerne kikkert.
Formidler: Naturvejleder Ole Sørensen Odder Museum og ornitolog Per Madsen