Havørn og kulturhistorie på Alrø

Lørdag den 11. december 2021 kl. 13-15

Havørn og kulturhistorie på Alrø

Lørdag den 11. december 2021 kl. 13-15

 

Havørnene

Havørnene har siden efteråret 2011 holdt til i Horsens Fjord i området omkring Alrø. De yngler på Vorsø og fik i år en unge på vingerne. Havørnene skal have mad, og området ved Pollerne på Alrøs øst-ende er et gigantisk spisekammer for ørnene, så der er gode muligheder for at se dem her. På denne tid af året plejer vandrefalken også at holde til ved Pollerne, og der er også gode muligheder for at få en vandrefalk på ”menukortet”. Så der er med dagens arrangement lagt op til en unik naturoplevelse på Alrø.
Antallet af rastende vinterfugle ved Alrøs øst-ende er kolossalt. Det er ikke uden grund, at stedet er beskyttet gennem både den internationale Ramsar- konvention og er udnævnt til EU-fuglebeskyttelsesområde.

Dæmningen

Udgangspunktet for turen er parkeringspladsen før dæmningen. Herfra går vi i samlet flok over dæmningen til vadegrundsvejen ved Strandgården, som ligger i det første sving på Alrø.
Fra vadegrundsvejen er der god udsigt over Pollerne og for at kigge efter ørnene, vandrefalken og de mange andre fugle, der raster i området. Fra vadegrundsvejen er der også en fantastisk smuk udsigt til Gyllingnæs, Hjarnø og Sondrup Bakker på fastlandet - smukkere kulisse for en naturoplevelse er svær at få.

Alhale rundt

Men vi skal heller ikke snydes for lidt motion, så efter kigget efter ørnene har vi lavet aftale med ejeren om at gå turen rundt om Alhale. Alhale er navnet på strandengen ved Strandgården. På turen rundt om Alhale vil der være lejlighed til at fortælle om Alrøs utrolig spændende historie: om Liboriussen-slægten, der har boet på Alrø siden 1700-tallet og nedstammer fra Alrøs stamfaderen Jost Rosenmeier, om vadevejen og godset på Gyllingnæs, om ”kampen” om den strandede hval, om kvindefængslet, om færgefarten og meget mere!

Glæd jer til en dejlig tur på ca. 4 km, med røde kinder, spændende historier og en smuk naturoplevelse.
Bemærk begrænset deltagerantal, så tilmelding er nødvendig.
Museet medbringer teleskoper, så der vil være mulighed for at se fuglene godt!

 

Praktisk

Tilmelding: Odder Museum på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller på tlf.: 86 54 01 75 i museets åbningstid senest fredag den 10. december. Husk at oplyse tlf.nr., så vi kan få fat i jer ved ændringer eller aflysning.
Mødested: Det offentlige areal før dæmningen ned til højre lige efter Skovgaardsparken.
Pris: 75 kr. pr. person.
Medbring: Varm påklædning, støvler/gummistøvler (der er vådt og ujævnt på engen) og evt. kikkert og gerne lidt varm drikkelse.
Formidler: Naturvejleder og museumsformidler Ole Sørensen Odder Museum.

 

OBS:

Organiseringen og afviklingen af arrangementet foregår naturligvis efter Corona-forskrifterne. Der er derfor begrænset deltagerantal og vi henstiller til, at man holder god afstand. Du kan blive bedt om at vise coronapas.