Halling Kirke - Fortælleaften

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19-21.30

Halling Kirke - Fortælleaften

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19–21.30

De ældste skriftlige kilder, hvor navnet Halling optræder, er fra 1357. Ifølge bog over danske stednavne er tydningen af bynavnet Halling ”halvung” på gammeldansk. ”Halvung” betyder oprindeligt halvdel eller halvdelen, men halvdelen af hvad er uvist.

Arkæologiske fund viser, at der har boet folk i Halling-området siden stenalderen. De mennesker, der har beboet området, har sat deres spor op gennem historien. Det mest markante og tydelige spor er er områdets ældste bygning, kirken fra ca. 1200-tallet.

Halling Kirke

Halling Kirke danner denne aften ramme om en fortælleaften med naturvejleder Ole Sørensen,
Odder Museum, som fortæller. Sammen med sognepræst Hanna Nissen, vil de denne aften tage tilhørerne med på en fortællerejse fra stenalder til nutid, hvor udgangspunktet for fortællingerne er kirkebygningen, kirkens rum, kirkens inventar og ikke mindst personerne bag!

Historiefortælling

De danske kirker gemmer på næsten 1000 års historiefortælling og Halling Kirke og sogn er rig på mange spændende og interessante historier. Halling Kirke har altid stået lidt i ”skyggen” af Gosmer Kirke, som er hovedkirken i sognene, derfor er det også ekstra vedkommende at høre de fortællinger, som knytter sig til kirken i Halling, Halling by og Halling sogn, og som måske ikke har været fortalt før eller længe – om en gravsten over et ægtepar fra Stormgården i Halling med fødselsår, men uden dødsår, om en katolsk altertavle, om byens skolelærer, der blev falskmøntner, om altersølv fra 1500-tallet, om da man måtte aflevere kirkeklokken til kongen i klokkeskat, om pengeblokken og fattighjælpen i sognet førhen, og meget, meget mere.

Kaffe og brød

Glæd jer til en dejlig fortælleaften.
Efter fortællingen i kirken kører vi til sognegården i Hou og slutter aftenen af med kaffe og brød.

Praktisk

Arrangør: Gosmer- Halling menighedsråd i samarbejde med Odder Museum.
Pris: gratis
Mødested: Halling Kirke.