Gyllingnæs - sommervandretur

Tirsdag den 18. juni kl. 17-21:00

Gyllingnæs

Halvøen Gyllingnæs ligger smukt ved indsejlingen til Horsens Fjord. Her er stor natur og langt til større byer og hovedfærdselsårer. Samtidig har Gyllingnæs en historie som flere gange har været forbundet med væsentlige nationale begivenheder. 

Halvøens kyster er en del af et stort Natura 2000-område som samtidig er fuglebeskyttelsesområde og internationalt vådområde. Det er også i dette område, at der nu arbejdes for at oprette en ny marin naturpark, Naturpark Svanegrund.

Naturen og fuglelivet her er da også helt specielt: Inde på land, langs Gyllingnæs kyster, er den præget af lavvandede bugter, holme, sandbanker og strandenge. Denne del af Horsens Fjord omtales nogle gange som "Det Østjyske Vadehav" og det giver mening når man vandrer langs kysten ved Gyllingnæs. Det er en stor naturoplevelse, som du ikke skal snyde dig selv for.

Her får du oplevelsen i selskab med den erfarne naturvejleder, Ole Sørensen, som kender området og dets historie særdeles godt.

Egetræer og Englændere

Bag kysterne var halvøen indtil starten af 1800-tallet dækket af urskov med store egetræer. Jorden tilhørte fra gammel tid Åkjær, men blev i 1801 solgt fra til englænderen John Smith.

John Smith var medejer af et forretningsimperium i Altona og han spekulerede i tømmer. Egetømmer var på den tid en værdifuld ressource, der bl.a. blev anvendt til skibsplanker, herunder til flådebyggeri. Paradoksalt nok falder købet i 1801 sammen med starten på Englandskrigene og Slaget på Reden. Seks år senere blev København udsat for tre døgns forfærdeligt terrorbombardement som endte med kapitulaltion og den danske flådes beslaglæggelse. Tanken om at tømmer fra Gyllingnæs havde bidraget til bygningen af engelske krigsskibe er nærliggende, men så vidt vides aldrig dokumenteret.

Smith-familien opførte en prægtig ejendom på Gyllingnæs og området forblev på deres hænder langt op i 1800-tallet. Mødet med Smith-familien og deres angiveligt flamboyante livsstil inspirerede St. St. Blicher til novellen "Den Hule Eg."

Oplevelser undervejs

Den oprindelige urskov blev med årene skovet helt væk og store dele af arealerne blev omlagt til landbrugsjord, mens der på den sydlige del af næsset fortsat er skov helt ned til strandkanten. I det markante skovbryn kan du blandt andet opleve Blichers Eg og andre krogede oprindelige egetræer, som har fået lov at stå i det eventyragtige skovbryn.

Helt ude på spidsen af næsset, ved tyndege, vil du opleve de sidste fritstående majestætiske egetræer, som gør dette sted helt ikonisk. Undervejs kommer vi forbi godset familiegravsted, som en af ejerne blev betegnede som det smukkeste sted i verden. Døm selv om han havde ret

I dag ejes ejes Gyllingnæs af Holck-Povlsen-familien.  

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1865 som en elegant, hvidpudset bygning i to etager. Der er ikke adgang til hovedbygningen og parken, men bygningen kan ses fra stranden.

På turen langs stranden og ude på de store enge er der gode chancer for at se sæler og havørn. I det hele taget er det rige fugleliv på fjorden tæt på - medbring derfor gerne en kikkert.

Atomkraft på Gyllingnæs.

Gyllingnæs blev endnu engang forbundet til de store nationale begivenheder i 1970erne. På grund af sin afsides beliggenhed, som alligevel er central i den tæt befolkede del af Østjylland, var Gyllingnæs udset som lokation for det første danske atomkraftværk og planerne om bygning af værket var fremskredne.

Det satte den voksende og efterhånden massive folkelige modstand mod atomkraft imidlertid en stopper for. Protesterne kulminerede i sommeren 1978 hvor mange hundrede demonstranter med farvestrålende bannere marcherede fra Gyllingnæs mod Århus. Begivenhed var arrangeret af OOA og blev massivt dækket i pressen. For en tid blev Gyllingnæs et sted som var alment kendt i en bred dansk offentlighed.

Praktisk information

Tilmelding: til Odder Museum på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller på 86540175 i museets åbningstid.

Mødested: for enden af Mantelenvej (nr. 75) ved Lerdrup Bugt.

Pris: 100 kr. Du kan betale med mobil pay eller kontant ved turens begyndelse.

Medbring: Drikkevarer, madpakke og evt. kikkert, samt passende påklædning og godt fodtøj.

Krav til dig: Du skal være rimeligt godt gående. Turen er godt 9 kilometer lang. Længere passager går langs stranden, hvor der ikke er stier og hvor der kan være vådt. Turen er ikke for gangbesværede.

Turleder: Naturvejleder og formidler Ole Sørensen.