Frivillige søges til Odder Vand- og Dampmølle

Torsdag den 22. november 2018 kl. 17-21

Stærkodder Byggryn - måske tilbage for første gang siden 1955.

Odder Vand- og Dampmølle har ikke malet korn og mel siden 1955. Torsdag den 22. november 2018 kan derfor blive en historisk dag – om alt går vel.

Den dag vil Odder Museum nemlig starte den gamle mølle og forsøge, om vi kan producere dens gamle varemærke, Stærkodder Byggryn. Og vi indrømmer gerne, at vi er mere spændte end et barn til juleaften. For nylig oplevede vi for første gang møllen i drift med alle dens maskiner - dog uden korn. For en, der ikke har oplevet den type gammeldags produktionsmiljø, var det rent ud sagt heftigt! Store hjul og aksler af træ og metal i hurtig kørsel, masser af drivremme på kryds og tværs, hvinende maskiner og Storm P-agtig mekanik fra før elektronikkens tidsalder. Vi var nok ligeså overvældet, som journalisten fra Odder Avis, der for cirka 100 år siden skrev begejstret om den nye, voldsomt moderne mølle i Odder.

Og nu skal der altså korn på maskinerne. Det er ikke sket siden den gamle møller, Jens Jeppesen, drejede nøglen om i 1955. 

Med til denne historiske begivenhed inviteres jer, som måtte være interesserede i at blive en del af et spændende nyt møllelaug.

Drømmen 

Bag det hele ligger museets drøm om, at vi på regelmæssig basis (måske 10-12 gange årligt) kan køre med møllen og lave ægte Stærkodder Byggryn som i andelstiden: Ikke for at tjene penge og komme ind på det nationale marked, sådan som møller Jens Jeppesen ambition var, men for at fortælle levende historie og skabe store oplevelser for et moderne publikum - både børn og voksne. Vi håber, at mølledagene i en nær fremtid bliver en virkelig attraktion ved Odder Museum. Faktisk er vores ambition at holde generalprøve inden juleferien.

Dygtige frivillige søges 

For at nå det mål, får vi brug for dygtige frivillige. Vi søger både dem, som har interesse og evner for maskiner og mekanik, men også dem, som elsker historie og drømmer om at formidle på en levende, relevant og nyskabende måde.

Kort sagt håber vi at bemande møllen igen. Her skal være en møller, et par møllersvende, en bonde eller to, en møllerkone og en pige fra gården, som kan koge byggrød til en stor forsamling. I kulisserne bliver der plads til dem, som kan hjælpe til med at få både maskinerne og arrangementerne til at køre på skinner.

Eksklusivt for kommende frivillige

Hvis du synes, det lyde interessant at blive en del af et nyt møllelaug og en gruppe af frivillige, som skal være med til at virkeliggøre den store drøm sammen med museets personale, så vil vi meget gerne inviterer dig med til den historiske begivenhed torsdag 22. november klokken 17:00.

Det handler om at lærer maskineriet at kende 

Med os denne dag har vi Henrik Højer Nielsen fra Dansk Motor- og Maskinesamling. Henrik er ekspert i gammelt maskineri, og meningen er, at vi skal lære af ham og suge til os af hans kunnen. Med os vil også være John Grøndahl fra virksomheden 3G. John er ekspert i arbejdsmiljø og sikkerhed. Hans funktion er at udarbejde procedurer for, hvordan man sikkert betjener de forskellige maskiner og færdes i møllen med publikum, når den er i drift. Netop det er et af hovedformålene denne aften. Tanken er at holde de to kapaciteter knyttet til projektet, så du som ny frivillig får en god oplæring i det gamle møllerihåndværk og bliver tryg ved at være end del af det nye team.

Mulighed for at udvikle dig som frivillig

På samme måde er vores ambition i det hele taget at sørge for, at der bliver gode rammer for at lære og udvikle sig som frivillig. Det gælder også formidlingshåndværket: Som en del af Moesgaard Museum har vi nogle rigtig spændende forudsætninger for netop det. De frivillige vil selvfølgelig også blive klædt rigtig godt på, hvad angår mølleriets historie og betydning gennem tiderne – også her har museet gode forudsætninger og kontakter. Vi vil med andre ord gøre alt, hvad vi kan, for at skabe de bedst mulige rammer for det nye møllelaug, herunder også besøge andre møller (og møllelaug) fx Moesgaards Skovmølle eller en af møllerne på Samsø.

Helt unik mølle

Odder Vand- og Dampmølle er en meget speciel mølle, nemlig den type, som repræsenterer overgangen fra håndværk til industri. Ikke en fabrik, men bestemt heller ikke en traditionel vandmølle. Den er en i dag meget sjælden type mølle, som ligger lige midt imellem industri og håndværk. Derfor repræsenterer den også et meget vigtigt kapitel i historien, ikke bare historien om møllerne, men også historien om Hads Herred og Danmark i andelstiden.

Og nok så vigtigt. Der er ikke andre steder i Danmark, hvor publikum kan opleve sådan en mølle og dens type maskineri i drift. 

Mange forberedelser

Forud for begivenheden torsdag den 22. november, er der lagt meget arbejde. For et par år tilbage blev alle møllens maskinerne gennemgået og renoveret af en autoriseret møllebygger. Det skete dels af hensyn til maskineriets bevaring og dels med henblik på netop idriftsættelse med formidling for øje. Restaureringen fik fondstøtte fra A. P. Møllerfonden, Augustinus Fonden og Odder Kommune. Gennem det seneste år har museet arbejdet videre med idriftsættelsen, herunder opbygget diskrete og tidstypiske afskærmninger og installeret en modene, men skjult, el-motor, som indtil videre bliver vores trækkraft (på sigt har vi ambitioner om at få den gamle motor fra 1910 i spil igen).

Praktisk

Alt det, og mere til, kan du hører nærmere om den 22. november, hvor fokus dog ligger på det praktiske, dvs. på at starte møllen og køre med den maskinerne med korn på systemet.

Vi begynder klokken 17:00 og forventer at arbejde i møllen til ud på aftenen.

Museet bliver vært for lidt godt at spise og drikke for de kommende frivillige.

Vi vil understrege, at arrangementet den 22. november er eksklusivt for dem, som er interesseret i vores nye møllelaug – og dermed i at blive en del af et spændende og anderledes historisk formidlingsprojekt.

Er det dig? så kontakt museumsinspektør Klaus Markmann Jensen på kmj@moesgaardmuseum.dk eller ring og meld dig til arrangementet den 22. Det kan du gøre på telefon 86540175 i museet i åbningstid.