Fortælleaften. Odder Sognekirke

Onsdag den 29. marts kl. 19-21

Odder Sognekirke. Fortælleaften med kaffe.

Onsdag den 29. marts kl. 19.00 – 21.00

 

Odder Sognekirke blev i sidste halvdel af 1100- tallet bygget på det sted, hvor der dengang var vadested over Odder Å, og hvor vejene fra nord, syd, øst og vest løb sammen.

Lige siden stenalderen har området omkring Odder været beboet af mennesket. De har sat deres spor op gennem historien. Et af de mest markante spor er kirken!

 

Fortællerejse

Overalt i Odder Sognekirkefinder man vidnesbyrd om kirkens historie og de mennesker der knytter sig dertil.

Museumsformidler Ole Sørensen, Odder Museum vil denne aften tage tilhørerne med på en ”fortællerejse” fra vikingetid til nutid, hvor udgangspunktet for fortællingerne er kirkens rum, kirkens inventar og ikke mindst personerne bag.

 

1000 års historie

De danske kirker gemmer på næsten 1000 års historiefortælling og Odder Sognekirke er rig på mange spændende og interessante historier. Fra 1661 og frem til 1909 var kirken ejet af godset Rodsteenseje. Her har ikke mindst Admiral Jens Rodsteen og hustru Sophie Amalie Gersdorff sat deres præg på kirken med gravkapel, epitaf-mindebilledet og tværskibet, der i folkemunde førhen blev kaldt ”Tvenstrup Kirke”.  Et andet spændende epitaf er skænket kirken af tingskriver i Hads Herred Jesper Rasmussøn og hustru Berrite Mickelsdaatter. Epitafet er fra 1664 og fortæller at Jesper Rasmussøn var tingskriver i 32 år i ”Hadtz” Herred og at epitafet er skænket kirken for ”Gud i himmelen til ære, denne Kierck til beprydelse, oc til en Christelige Amindelse”. Dengang ville man gerne sikre sig et meget synligt eftermæle.

 

Kalkmalerier

Et besøg i Odder Sognekirke er også en fortælling om kalkmalerierne, om hvorfor de er ”skåret midt over” og om løven som motiv både i altertavle, prædikestol og døbefont. En løve, som datidens mennesker vel ikke havde haft mulighed for at se i virkeligheden, men ikke desto mindre har afbildet i stort omfang.

Vi vil denne aften høre de spændende historier, om admiralen, tingskriveren, ”det gyldne alter” og meget, meget mere.

 

Vi slutter aftenen af med kaffe i kirkecentret.

 

Mødested: Odder Sognekirke

Fortællere: Sognepræst Vibeke Døssing Rudebeck og museumsformidler Ole sørensen, Odder Museum