Fortælleaften i Falling Kirke

Tirsdag den 7. marts 2017 klokken 19.30– 21.30

Falling - det blege sted

Den ældste skriftlige kilde, hvor navnet Falling optræder, er fra 1365. Ifølge bog over danske stednavne betyder navnet det blege sted. Dette tolkes i betydningen det tørre sted og kan henføres til de sandede jorder, hvor man efter en tørkeperiode og kraftig blæst kan opleve sandflugt, hvor sandet lægger sig som et blegt, tørt lag over egnen. Det kan have været tilfældet i Falling, hvor der netop er sandet jord på højdedraget, hvor landsbyen ligger. 

Kirken.

Fra sin høje bakke står Falling Kirke imponerende og skuer udover landsbyen Falling og det omliggende sogn. At kirken ligger lidt på afstand fra landsbyen skyldes en brand i 1854, hvor flere gårde nærmest kirken nedbrændte.

Arkæologiske fund.

Arkæologiske fund viser, at der har boet folk i området ved Falling siden stenalderen. I dagens Falling er den ældste bygning kirken fra slutningen af 1100-tallet. Ejerskabet til kirken har op gennem historien skiftet fra Århusbispen, kongen og skiftende herremænd indtil 1810, da den blev solgt til sognets gårdmænd.

Fortællerejse fra vikingetid til nutid.

Sognepræst Vibeke Døssing, Ørting-Falling Kirke, og naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum, vil denne aften tage tilhørerne med på en fortællerejse fra vikingetid til nutid, hvor udgangspunktet for fortællingerne er kirkens rum, kirkens inventar og ikke mindst personerne bag.

Vi slutter aftenen af med en forfriskning i våbenhuset.

Velkommen til en aften med gode historier og fortælling om Falling Kirke og Sogn.

Arrangør: Ørting–Falling Menighedsråd i samarbejde med Odder Museum.

Mødested: Falling Kirke.

Pris. gratis.