Foredrag om bondegården

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 19-21

Den danske bondegård - en livstruet kulturskat
Foredrag af Torben Lindegaard Jensen

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 19-21 på Odder Museum

Bondegårdene forsvinder

Engang var der over en kvart million bondegårde i Danmark. Langt de fleste af dem er for længst gået af brug, og som bygningsmæssig kulturarv har landsbyen og det traditionelle familiebrug kniven på struben! Det mener aftenens foredragsholder, og han er bekymret for, hvordan landdistrikterne kommer til at se ud i fremtiden? Hvad skal der ske med Jens Hansens Bondegård og hele den kulturarv, bondegården repræsenterer - årtusinders landbrugs traditioner her til lands, og i nyere tid ting som højskole- og andelsbevægelsen m.m.? Hvorfor har denne sag så relativ lille bevågenhed!

Disse spørgsmål prøver Torben Lindegaard Jensen at besvare i sit foredrag. Han har nogle meget relevante perspektiver på hele spørgsmålet om bevaring af den bygningsmæssige kulturarv, så der venter publikum et spændende foredrag!

Overlevelsesmuligheder

Torben Lindegaard Jensen har igennem mere end 3 årtier været involveret i bygningsbevaring og bygningsfredning på landsplan, og har igennem mange år været bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og formand for Foreningen Straatag.

Han har især haft interessen rettet imod landbokulturens bygninger og været involveret i en lang række bygningsfredninger af ældre gårdanlæg og ydet en stor indsats på ren idealistisk basis for at skaffe fondsmidler m.v. til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger på landet.
Torben Lindegaard Jensen vil fortælle om bygningskulturen i landdistrikterne med særlig fokus på de problemer, der knytter sig til denne bygningskulturs overlevelsesmuligheder belyst igennem både triste og opløftende eksempler. Så vi får besøg af en meget kyndig mand!

Praktisk

Foredraget finder sted på Odder Museum, Nybygningen, Møllevej 3-5.
Det er arrangeret af Odder Museums- og Arkivforening, Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur og Odder Folkeuniversitet.
Alle er velkomne, og foredraget er gratis for medlemmer, men koster 50 kr. for andre. Der betales ved indgangen.

Kaffe og kage i pausen.

TILMELDING: Senest d. 10. november på info@oddermuseumsogarkivforening.dk eller ved henvendelse til museet i åbningstiden, tlf. 86 54 01 75.