Fra håndværksmølleri til industrielt mølleri - og et efterår i møllens tegn.

Tirsdag 6. november 2018 kl. 19-21

Mølleeksperten Lise Andersen

Med titlen Fra håndværksmølleri til industrielt mølleri er der lagt op til en spændende aften på Odder Museum - ikke mindst for alle dem, som interesserer sig for Odder Vand- og Dampmølle og kulturmiljøet omkring museet eller for den mere generelle historie om møllernes vigtige funktion og samfundsmæssige betydning op gennem tiderne.

Uanset hvad din tilgang til emnet måtte være, så vil du denne aften være i særdeles kompetente hænder. Lise Andersen er tidligere museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museer. Hun har gennem 30 år arbejdet med dansk mølleri og møllebyggeris historie. Hun er forfatter til adskillige bøger om emnet, herunder storværket Træk af dansk møllebyggeris historie (2011) og senest Kastellets Møller, der udkom sidste år. Hun er ganske enkelt eksperten, når emnet er dansk mølleris historie og udvikling.

Mellem håndværk og industri

Lise Andersen er godt bekendt med Odder Vand- og Dampmølle og med museets arbejde for at sætte møllen i gang igen. Derfor er vi også meget glade for, at netop hun vil holde et foredrag om overgangen fra håndværksmølleri til fabriksmølleri. Emnet er utroligt relevant, da Odder Vand- og Dampmølle er af den engang så almindelige, men nu sjældne type mølleri, som befinder sig et sted midt imellem håndværk og industri: Noget helt andet end en traditionel vandmølle som fx Moesgaards Skovmølle, men heller ikke en industriel fabrik. 

Idriftsættelse af Odder Vand- og Dampmølle

I løbet af aftenen vil museumsinspektør Eva Schmidt give en kort orientering om arbejdet med Odder Vand- og Dampmølle og det spændende projekt om dens idriftsættelse efter næsten 70 års stilstand.

Kunne du tænke dig at køre med en semi-industrialiseret vandmølle?

Lige før efterårsferien lykkedes det os at starte Odder Vand- og Dampmølle op med den nye elmotor og lade alle maskinerne kører et par timer. Det var en vigtig milepæl i projektet om idriftsættelse af møllen med henblik på formidling.

Så skulle du være en af dem, som går med en interesse for mølleri eller mekanik og maskiner eller simpelhen bare har en stærk historieinteresse og et ønske om at formidle, ja så vil vi også anbefale Lises foredrag.

Det er nemlig sådan, at torsdag den 22. november klokken 17:00 indkalder vil alle interesserede, som kunne tænke sig at være med i et kommende møllelaug. Den dag vil vi sammen med vores sikkerhedkonsulent samt vores motor- og maskinkyndige ekspert og samarbejdspartner starte møllen og fylde byg på maskineriet. Hvis alt går vel, kan vi for første gang siden 1955 lave Stærk Odder byggryn, som i sin tid var Odder Vand- og Dampmølles registrerede varemærke.

For de interesserede står Odder Museum den aften for lidt forplejning, da vi forventer at arbejde i møllen til ud på aftenen.

Skulle du være interesseret i møllelauget og projektet, er du meget velkommen til at skrive til museumsinspektør Klaus Markmann på kmj@moesgaardmuseum.dk

Praktisk om foredraget

Foredraget er arrangeret af Odder Museums- og Arkivforening og finder sted på Odder Museum, Nybygningen, Møllevej 3-5. Foredraget er gratis for medlemmer inkl. 1 ledsager, men koster 50 kr. for andre. Der betales ved indgangen.
Odder Folkeuniversitet er medarrangør.

Der serveres kaffe og kage i pausen. Derfor kræves TILMELDING på info@oddermuseumsogarkivforening.dk eller ved henvendelse til museet i åbningstiden, tlf. 86 54 01 75.