Forårstur til Trustrup Høje

Søndag den 23. april 2017 kl. 13-16.

Overset naturperle

Udsigtshøjene ved Trustrup er en overset naturperle i Odder Kommune. Når man kommer fra syd og bevæger sig op mod de imponerende bakketoppe, er det svært at forestille sig et smukkere bakkelandskab.

Turen starter ved parkeringspladsen ved udsigtshøjene. Fra bakketoppene ved Trustrup Højene, som er en del af den store Sondrup-fredning, har man den flotteste udsigt over Horsens Fjord med udsigt til øerne Vorsø, Alrø, Hjarnø. I klart vejr endda så langt som til Endelave og Æbelø ved Nordfyn. På kanten af højene lå en boplads i yngre stenalder. Stenalderbonden foretrak den sandede jord, der var lettere at bearbejde end den tunge ler.

Herfra vil vi også kunne være heldige at se den røde glente, som elegant svæver rundt i opvindene fra bakkerne, og som yngler i området. Naturpleje og naturbeskyttelse er to sider af samme sag. Her på højene er træer og gyvel en trussel mod hensigten med fredningen, nemlig bevaring af landskabet og udsigten.

Gårde i bakkerne

Fra den 70 meter høje bakketop bevæger vi os videre forbi den smukke gård, Dalsminde, der er fra 1825, og som ligger godt gemt i bakkerne. Efter Dalsminde og skoven ved Langbjerg kommer vi frem til gården Granlien, der er udstykket fra Glibinggård i 1929. Ude på Skablundvej kan man mod syd se den smukt beliggende Skablundgård foran Skablund Skov. Gården blev i 1860 frikøbt, men var indtil da fæstegård under Stensballegård. Gården lå oprindeligt midt i landsbyen Skablund, der dengang bestod af flere gårde. Historien om hvor er de er blevet af, og om der en sammenhæng med resterne af et borganlæg ved Skablund kan I hører mere om på turen!

Glibinggård

Længere fremme af Skablundvej kommer vi til Glibinggård og den tidligere Glibing Vandmølle, i dag Mølhavegård. Den gamle proprietærgård og vandmøllen rummer spændende fortællinger om tidligere tids brug af området.

Herfra går turen nu tilbage til det imponerende bakkelandskab ved Glibingvej, der i en flot hulvej skærer sig gennem bakkerne. Kaffen venter, når vi kommer tilbage til udsigtshøjene.

Glæd jer til en skøn forårstur i et fantastisk smukt landskab med spændende natur– og kulturhistorie. Turen er på knap 5 km.

Praktisk

• Tilmelding: Odder Museum på 86540175, i museets åbningstid, senest fredag den 21. april.
• Mødested: Udsigtshøjene Trustrup Høje, Glibingvej, 8300 Odder.
• Pris: 50 kr/person.
• Medbring: kaffe, the, brød og drikkelse.
• Husk: praktisk fodtøj til vandreturen.
• Guide: Naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum.