Fillerup - En byvandring

Søndag den 5. maj 2019 kl. 14-16.30

Fillerup – en kulturhistorisk byvandring

Søndag den 5. maj 2019 kl. 14–16.30

Fillerup, det er da bare en by, man kører igennem på vej til Skanderborg eller Odder!

Sådan tænker sikkert mange, men selv om man ikke ”gør så meget væsen af sig,” gemmer den på en masse spændende historier og fortællinger om husene og menneskene, der har boet der gennem århundreder, og vi skal selvfølgelig også se og høre om det helt nyanlagte anlæg omkring mølledammen og å-løbet ved Fillerup Neder Mølle.
Ovenstående var, hvad vi skrev for et år siden, da museet sammen med Fillerup Mølle inviterede til byvandring. Interessen var så overvældende, at vi desværre måtte sige nej til en del, da der ikke var plads i møllen til alle disse mennesker til kaffen. Så derfor får man nu muligheden igen!

Bynavnet

Første gang, man møder bynavnet Fillerup er helt tilbage i 1414. Betydningen af bynavnet henviser stednavneforskere til forleddet ”fill”, som fjæl eller bræt – et gangbræt. Efterleddet er en omskrivning af ordet torp altså en udflytter-by. Så Fillerup betyder derfor udflytterbebyggelsen ved gangbrættet – et gangbræt som jo blev brugt til at komme over Odder Å.

Fæstegods

Fillerup By er tidligere fæstegods til godset Rathlousdal. De fleste af gårdene blev købt til selveje i slutningen af 1800-tallet, men enkelte dog først helt op i 1900-tallet, således også Fillerup Neder Mølle, der først i 1920 overgik til selveje. Det er Fillerup Neder Mølle, der har undergået den store forvandling, både mht. til mølledam og å-løb. I dag ejes møllen af Ove Thomsen, og han er en af guiderne på dagens byvandring.

Kaffe og kage i Fillerup Mølle

En byvandring i Fillerup er også fortællingen om tings- og herredsskriverne fra Fillerup Jesper Rasmussen og Knud Engelbrecht, om ”Slottet,” om brugsforeningen, om skolen og Norsænk Ålykke og om en Fillerup- kunstner, der levede som indianer - og mon ikke der bliver fortalt meget andet.
Glæd jer til en dejlig byvandring i Fillerup med spændende fortællinger.
Efter byvandringen vil der være kaffe og kage i Fillerup Mølle.

Praktisk info

• Tilmelding: Odder Museum, tlf. 86 54 01 75 i åbningstiden, senest lørdag den 4. maj
• Mødested: Fillerup Mølle, Kongshusvej 151, Fillerup
• Pris: 50 kr.
• Arrangør: Odder Museum
• Fortællere: Ove Thomsen, Niels Otto Hansen og naturvejleder og museumsformidler Ole Sørensen, Odder Museum