Fensten

Lørdag den 10. juni 2017 kl. 14 – 16.30

Fra middelalderborg til landsby

Landsbyen Fensten er vel en by, de færreste kender, men ikke desto mindre rummer den spændende fortællinger om 1000 års historie.

Fensten

Navnet Fensten møder man første gang i 1231 i Valdemar Sejs Jordebog. Navnet henfører ifølge stednavneforskningen til Finns sten eller til Finns stenfyldte område. Om der skulle være ekstra mange sten i Fensten vil vi kunne afgøre ved selvsyn på dagens tur. Turen starter på et sted, hvor der engang lå en spændende middelalderborg. Den vil museumsinspektør Lars Krants fra Moesgaard Museum fortælle om.

Middelalderborg

Ved hjælp af tværvidenskabelige metoder er det lykkedes at genfinde den forsvundne middelalderborg Fensten Hovgård. De mange resultater fra de vidt forskellige fagområder er indtil videre kun delvist analyseret, og man skal vare sig for at lave for vidtløftige tolkninger. Skulle man alligevel vove pelsen, tegner der sig følgende billede: Noget synes at antyde, at der oprindeligt, i vikingetid eller tidlig middelalder, lå en storgård, der måske udviklede sig til et kongeligt administrationscentrum for Hads Herred. Borgen er altså opført på kronens jord, måske engang i 1100- eller 1200-årene. Fund fra voldgraven, blandt andet træ dateret til 1170erne og en særegen kværnsten, støtter denne datering. De mange detektorfund, opsamlet på marken hvor borgen lå, viser, at der har været aktiviteter gennem i hvert fald hele 1300-tallet.

Bøndergårde

Selve landsbyen Fensten ved man ikke helt, hvor gammel er. Man ved, at i 1661 var Fensten en relativt stor landsby med 19 gårde. På vandreturen kommer vi forbi flere af de gamle gårde, som dog har forandret sig i takt med udviklingen. Fensten fik sin første skole allerede i 1794 og senere en anden midt i landsbyen. Efter nedlæggelse af skolen blev den til den store industrivirksomhed Tredania. I dag har AquaTec til huse på stedet. 

Fortællingen om Fensten er også en fortælling om brændevinshandel, købmandsforretninger, bysmeden og om Long Karl med størrelse 48 i træsko samt meget, meget mere.

Vi slutter turen af med med kaffe og kage i Anne og Niels Bonefelds gildesal.
Glæd jer til en dejlig byvandring med spændende fortællinger om Fensten dens mennesker.

Turen rundt i byen er kort og egnet til dårligt gående og kørestolsbrugere.

Praktisk

Tilmelding: Odder Museum 86540175, i museets åbningstid, senest fredag den 9. juni.

Pris: 50 kr.
Mødested: Karensminde, Fenstenvej 27, Fensten.
Fortællere: Museumsinspektør Lars Krants, Moesgaard Museum, Søren Jensen, smed i Fensten og naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum.