Falling - En byvandring

Søndag den 7. april 2019 kl. 13.30-16.30

Falling – En byvandring

Søndag den 7. april 2019 kl. 13.30–16.30


Falling, hvor ligger den by, vil mange sige! Og Falling ligger på sin vis også lidt væk fra alfarvej; men kommer man på Horsensvejen mellem Horsens og Odder, vil man på bakketoppen mellem Åkær og Ørting kunne se den flotte Falling Kirke, der vidner om, at her ligger en by!

Det blege sted

Den ældste skriftlige kilde, hvor navnet Falling optræder, er fra 1365. Ifølge bog over danske stednavne betyder navnet det blege sted. Det blege sted tolkes i betydningen det tørre sted og kan henføre til forholdsvis sandede jorder, hvor man efter en tørkeperiode og kraftig blæst kan opleve en voldsom sandflugt, og sandet vil lægge sig som et blegt, tørt lag over egnen.

Kirken

Fra sin høje bakke står Falling Kirke imponerende og skuer udover landsbyen Falling og det omliggende sogn. At kirken ligger lidt på afstand af landsbyen skyldes en brand i 1854, hvor flere gårde ved kirken nedbrændte. I dagens Falling er den ældste bygning kirken fra slutningen af 1100-tallet, men arkæologiske fund viser, at der har boet folk i området ved Falling siden stenalderen.

Bondebyen og stationsbyen

Falling By er en langstrakt landsby der ligger langs Åkærvej og Assebækvej.
Den gamle bonde-by lå ved kirken, men efter branden blev flere gårde flyttet ud på marken, så der i dag kun er få gårde, der ligger inde i selve byen.
I 1904 kom jernbanen og stationen til Falling. Stationen blev placeret lidt vest for landsbyen med afstand til gårdene ved kirken. Efterhånden blev ”hullet” mellem den gamle landsby og stationen fyldt ud med mange huse og virksomheder. Byen blev en by med mange forskellige håndværkere og beskæftigelser og ikke mindre end to købmænd, et hotel, et savværk og et mejeri. Det blev en by med landmænd, jordemoder, bødker, skomager, bager, skrædder, en grosserer, stationsforstander, mejerist, malermester, købmand, hotelejer og meget mere.

Kaffe og kage

Vi slutter byvandringen af i det gamle afholdshotel og forsamlingshus, som nu hedder Dinesen, hvor vi skal have kaffe og kage. Ved kaffen vil slægtsforsker John Gaml fortælle beretningen om en grusom hændelse i Falling i 1818 – om Christian Speitzer.

Velkommen til en dejlig byvandring i en spændende by med masser interessante fortællinger.

Praktisk

• Tilmelding: Odder Museum, tlf. 86540175 i museets åbningstid, senest lørdag den 6. april
• Mødested: p-pladsen ved stationen
• Pris. 60 kr. pr. person
• Arrangør: Odder Museum og Ørting-Falling Lokalråd
• Fortællere: Jørgen Elbæk, Poul Henning Jensen, slægtsforsker John Gaml og       museumsformidler og naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum