Danmarks teglværker

Mandag den 3. december 2018 kl. 14

Præsentation af bind 4. Danmarks Teglværker - Odder og Samsø Kommuner

De små teglværkernes tid er forlængst forbi, men teglbyggeriets kulturarv præger i den grad stadig Odder By og oplandets mange landsbyer.

Baggrunden og historien om de talrige lokale teglværker kan man nu læse alt om i det flotte værk, Danmarks Teglværker, bind 4. om Odder og Samsø Kommuner. Serien udgives af Museum Sønderjylland, Cathrinesminde Teglværk og redigeres af Torben Vestergaard. Bogens ene forfatter, Jakob Hanquist Petersen, tilbragte en længere praktikperiode på Odder Museum og brugte tiden til at dykke dybt ned museets arkiv og samlingen. Her har han hentet meget af det råmateriale, der fylder bogens kapitler om Odder og omegn.

Det er - også af den grund - en rigtig stor fornøjelse for Odder Museum at invitere til præsentation af bogen mandag den 3. december klokken 14:00. 

Alle er velkomne, men man bedes melde sig til arrangementet på mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller tlf.: 86 54 01 75 i museets åbningstid (kl. 13-16).

Serien Danmarks Teglværker

Den 3. december udkommer fjerde bind i serien Danmarks Teglværker. Det behandler 24 historiske teglværker i Odder og Samsø Kommuner. Det er forfattet af Verner Bjerge, Jacob Hanquist Petersen og Poul Anton Sørensen. Seriens første tre bind har behandlet i alt 129 historisk kendte teglværker i Horsens, Fredensborg, Hørsholm og Hedensted Kommuner. Bag serien står Teglværksinitiativerne i Danmark, en kreds af institutioner og foreninger engageret i bevaringen af teglindustriens kulturarv. Serien er udgivet af Museum Sønderjylland, Cathrinesminde Teglværk. Bogen er udgivet med støtte fra Bente Klercke Fonden og Dansk Lokalhistorisk Forening. 

Teglværkernes historie

Danmarks Teglværker - Odder og Samsø giver en indledende oversigt over teglets og byggeriets historie i de to kommuner. Dernæst fortælles historien om de enkelte teglværker, deres ejere og arbejdere og illustreret med billeder og kort. Teglværkernes historie er nært forbundet med byggeriets historie, men hvor meget af teglbyggeriets kulturarv er bevaret, så er teglværkerne stort set forsvundet uden at efterlade sig andet end mærker i landskabet og måske et stednavn.

Lokale teglværker leverede byggematerialer til by og opland

Teglværkernes blomstringstid i Odder og Samsø kommuner er sidste halvdel af 1800-tallet, hvor begge områder oplevede stor vækst i befolkning, erhverv og byggeri. Odder var egentlig en landsby og ikke en købstad; men byen udviklede sig så stærkt i denne periode, at den lige så godt kunne være blevet købstad. Odder blev centrum for Hads Herred med tinghus, politi, apotek, teknisk skole, hospital, egne aviser og nye virksomheder inden for handel, håndværk og industri.
Tranebjerg på Samsø gennemgik en lignende udvikling i lidt mindre skala. Begge steder krævede det stor byggeaktivitet at følge med udviklingen, og det gav foretagsomme folk lejlighed til at oprette teglværker og teglgårde. Lokale teglværker kunne levere tidens vigtigste byggemateriale, mursten, inden for en fornuftig afstand fra byggepladserne, da man hverken have tog eller lastbiler. På Samsø nøjedes man ikke med at levere lokalt, da man jo havde nem adgang til at udskibe tegl til et større marked.

Sjældent ler i Odder

Periodens byggeri er ikke kun udtryk for samfundsudviklingen, men også for den lokale undergrund, der rummede godt ler til røde mursten. Ser man med fremmede øjne på Odder-egnen og Samsø, så er der påfaldende mange rødstenshuse i blankmur fra årtierne omkring 1900. Også byggestilen er påfaldende ved de mange længehuse med spidsgavle og 90 graders tagrygning. De ses i lang version som stuehuse på gårdene, i kort udgave som arbejderhuse i by og på land og med en påbygget etage som forretningsejendomme.


Noget af egnens rødler er specielt. Det meste af Østdanmark er formet af sidste istids ismasser, som har efterladt et tykt lag af moræneler og -sand. Men i Møllebakken i Odder, hvor Christianslund Teglværk hentede sit ler, er der ler fra tertiærtiden før istiderne tæt på overfladen. Derfor er mange bygninger på egnen bygget af mursten af et ganske sjældent rødler.

Den store historie i den lille historie

Bogen har selvsagt lokal interesse, men teglværkernes historie er så tæt sammenvævet med samfundsudviklingen, at de også er med til at fortælle en større historie om deres samtid. Det er en af seriens pointer, at sammenligningen mellem de forskellige binds lokale særpræg sætter helheden og de enkelte egne i perspektiv.

3000 teglværker i danmark

Der er teglværker nok at tage af. Historisk kan man dokumentere næsten 3000 teglværker og teglgårde i Danmark inklusive Hertugdømmet Slesvig. I 1960 var der endnu 225 teglværker i Danmark, og i dag er der kun 14 producerende værker tilbage. Derfor må et nogenlunde korrekt billede af branchens omfang og betydning nødvendigvis være historisk.

Nationale oversigtsværker om erhvervene er ikke en ny ting. I 1920’erne og 30’erne udkom der en bølge af bogværker om virksomheder og personer inden for bestemte erhverv, professioner eller stænder, såkaldte ”stater,” f.eks. Dansk Mejeristat (1932), Dansk Fiskeristat (1936) og mange flere. Teglværksforeningen for Jylland havde allerede i 1928 drøftet idéen om at skabe et værk om teglindustrien på sit årsmøde på Hotel Royal i Aarhus. Ambitionen var et værk i stil med Danmarks Herregaarde. Det blev ikke til noget, selv om teglbranchen var et stort erhverv. Det forsøger Teglværksinitiativerne nu at råde bod på.

Seriens store ambition

Danmarks Teglværker er en åben serie, der begynder med teglværksinitiativernes egne nærområder. Medlemmerne er for øjeblikket Cathrinesminde Teglværk ved Flensborg Fjord, Nivaagaard Teglværks Ringovn i Nordsjælland, Lilleskov Teglværk på Fyn, Skærum Mølle i Vestjylland (Nr. Vosborg) samt interessegruppen for teglværkshistorie i Horsens. De senere bind skal udarbejdes i samarbejde med institutioner og historikere fra andre af landets teglværksegne. Bøgerne udgives i samme udstyr og fremtræder som en serie. Serien tager nok årtier om at komme igennem Danmarks 98 kommuner, men sådan var det også med det store værk Danmarks Kirker.

Køb den på Odder Museum - 1/2 pris til præsentationen

Bogen - som er en oplagt julegaveide til de historieinteresserede - sælges på Odder Museum og kan fås gennem boghandelen. Til præsentationen kan den købes for 100 kr. Man kan også bestille den direkte hos forlaget i Museum Sønderjylland på hath@msj.dk