Byvandring i Odder

Onsdag d. 26. juli kl. 19-21

Tag med museumsinspektør Klaus Markmann på hyggelig aftentur gennem Odder Bys historie og hør, hvorfor Odder blev lokalhovedstad for hele det driftige Hads Herred.

For 200 år siden var Odder blot en bondelandsby. Ikke væsensforskellig fra de cirka 40 andre landsbyer i herredet. Den var lidt større end de fleste, men omvendt noget mindre end de største. Så hvorfor blev det netop Odder, der gennemgik en dramatisk og hastig udvikling som hele herredets lokalhovedstad i de sidste årtier af 1800-tallet? 

Det spørgsmål bliver omdrejningspunkt for en byvandring, der starter på museet og slutter på Kirkebakken ved højskolen og valgmenighedskirken. 

Måske var du ikke klar over det, men Odder er faktisk en ret speciel by med en særlig historie. Den tilhører en bytype som er sjælden i Danmark.

I 1800-tallet opstod hundredevis af nye stationsbyer overalt i Danmark. De fleste fik dog aldrig købstadslignende karakter og blev sjældent større end nogle få hundrede indbyggere. Så hvad var anderledes i Hads Herred? og hvad betød det for Odder og byens opland og mennesker i Hads Herred?

Mødested: Odder Museum

Tilmelding: Odder Museum, tlf. 86540175 i åbningstiden

Pris: 50 kroner