Da Odder blev moderne

Byvandring: onsdag 24. april 17-18:30

Et vanvittigt århundrede på vej.

I år 1801 var Odder en landsby, som tusinder andre i Danmark.

Her boede 469 sjæle som stort set uden undtagelse, levede af at dyrke jorden. Landsbyen fulgte åens løb, med stråtage, bindingsværk og jordveje omgivet af enge og marker så langt øjet rakte. Her blev en bondesøn selv bonde, og en bondedatter hustru på gården. Her troede man på Gud og Jesus, men også på folketroens troldfolk og gengangere. Jorden blev dyrket af fællesskabet, og fejlede høsten ramte det alle. Sådan havde tingene været siden Arilds tid, men nu skulle det snart ændre sig.

Den moderne by

I løbet af det århundrede man netop havde taget hul på, blev alt vendt på hovedet. Fremmede fugle som Herredsfoged Rehling, der var vokset op som guvernørsøn på Trankebar, varslede nye tider i Odder.

Inden århundredet var omme kæmpede bønder, arbejdere og kvinder i Odder for rettigheder, deres bedsteforældre end ikke havde kunnet forestille sig. Andre kæmpede for Sønderjyllands befrielse eller imod alkoholens svøbe. Muligheden for et at engagere sig i sager og fællesskaber af personlig interesse, var et nyt og moderne træk i Odder og centralt for århundredes store folkelige bevægelse.

Fysisk var landsbyen forandret med nye fuldmurede bygninger, jernbane, torv og store arbejdspladser. Indbyggertallet var vokset med 600% og landsbyen havde overhalet mange mindre købstæder i både størrelse og aktivitetsniveau. Ved indgangen til der nye århundrede var Odder blevet en moderne by, og lokalhovedstad for en egn med en ny identitet. 

Mennesker bag forandringerne

På turen gør vi en række stop, og hver gang får du en fortælling om et af de mennesker som bar forandringerne i Odder.

Du skal blandt andet møde socialdemokraten Kristine Knudsen, der var den ene af de to første kvinder, der blev valgt til sognerådet i Odder. Kristine Knudsen var kvindeforkæmper, men hun var også bevidst om at nogle kvinder var mere lige end andre.

I får også historien om byens endelige opgør med Stamhusbesidder Emil von Holstein-Rathlou. Stamhusbesidderen havde gennem årtier havde været Odders mest magtfulde person, byen store patriark og velgører. I 1916 sluttede den status brat, da Emil - i metaforisk forstand - blev rullet i tjære og fjer og smidt ud af byen.

Endelig skal du skal hører om Gdr. Niels Jacobsen, Andkær. Han var egnens mest kompetente fagpersoner inden for mælkeproduktion og mejeridrift og derfor et naturligt valg til formand for Åholm Andelsmejeri, et af de allerførste i Danmark. Desværre for Niels Jakobsen blev han hermed fanget i krydsilden i tidens umådelig bitre konflikt mellem partierne Højre og Venstre. Det slap han ikke godt fra.

I alt gør vi 10-12 stop på turen og hver gang med en lille fortælling om store forandringer og menneskerne bag dem.

Vel mødt!  

Praktisk

Mødested: Odder Museum, p-pladsen, Møllevej 3-5

Tidspunkt: onsdag  24. april klokken 17:00

Tilmelding: Mail: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk eller tlf.nr. 86540175 i åbningstiden. Husk at oplyse tlf.nr., så vi kan få fat i jer i tilfælde af aflysning.

Pris: 75 kroner pr. person - MobilePay foretrækkes, men kontanter modtages også.