Alrø Kirke

Torsdag den 28. febuar 2019 kl. 19-21

Alrø Kirke - Fortælleaften.

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19 – 21.

Første gang navnet Alrø nævnes i en skriftlig kilde er i 1231 i Kong Valdemar Sejrs Jordebog. Kongens Jordebog var den første matrikulering af Danmarks jordejendom med henblik på beskatning. Her nævnes om Alrø, som kongen ejede, at her er hus og harer. Selve tydningen af navnet Alrø er ifølge stednavneforskningen øen med elletræerne, idet ”al” er det gamle danske ord for elletræ. Ifølge et sagn af navnet Alrø dronning Alrunes ø!

Arkæologiske fund viser, at der har boet mennesker på Alrø siden stenalderen. De mennesker, der har beboet området, har sat deres spor op gennem historien. Det mest markante og tydelige spor er områdets ældste bygning, kirken fra ca. 1400-tallet.

Alrø Kirke

Alrø Kirke danner denne aften ramme om en fortælleaften med naturvejleder Ole Sørensen,
Odder Museum, som fortæller. Sammen med sognepræst Marianne Lyst, vil de denne aften tage tilhørerne med på en fortællerejse fra stenalder til nutid, hvor udgangspunktet for fortællingerne er kirkebygningen, kirkens rum, kirkens inventar og ikke mindst personerne bag!

Historiefortælling

De danske kirker gemmer på næsten 1000 års historiefortælling, og Alrø Kirke og øen Alrø er rig på mange spændende historier. Alrø Kirke er en af de mindste kirker i Hads Herred, det nuværende Odder Kommune. Trods sin lidenhed gemmer Alrø Kirke på et utal af interessante fortællinger. En del af disse fortællinger har med det specielle ved Alrø ved gøre- at øen indtil 1931, hvor den fik navlestreng i form af en dæmning – var en rigtig ø!
Alrø Kirke kan med sin placering i udkanten af Odder Kommune måske godt være lidt overset, men derfor er det også ekstra vedkommende at høre de historier og fortællinger, som knytter sig til kirken, om øen og området, og som måske ikke har været fortalt før eller længe – om en præstefamilie igennem 150 år, om Alrøs ”stamfader” Jost Rosenmeier, om vadevejen, om et tyveri af kirkeklokken, om pengebøssen og fattighjælpen i sognet førhen og meget, meget mere.

Kaffe og brød

Glæd jer til en dejlig fortælleaften.
Efter fortællingen i kirken vil der være et lille traktement i våbenhuset.

Praktisk

Arrangør: Gylling- Alrø Sognes Menighedsråd i samarbejde med Odder Museum.
Pris: gratis
Mødested: Alrø Kirke.