Åen fortæller historie

Søndag den 26. marts 2017 kl. 13 – 16

Velkommen til en dejlig natur- og kulturhistorisk vandretur langs Odder Å og Stampemøllebækken: Nu er der dømt forår.

Åen som livsnerve.

Odder Å var engang livsnerven i Odder. Vandkraften drev møllerne, som trak handel til byen. I dag har vi kun bevaret Sandager Mølle, som nu er Odder Museum, og så Stampemøllen i tilløbet Stampemøllebækken.

Odder Å var med sit 16 km vandrige å-løb en vigtig kraftkilde, som har drevet ikke mindre end seks vandmøller, heraf fem i selve Odder Å: to lå i selve Odder By, en ved Rathlousdal og yderligere to i Fillerup, hvoraf Fillerup Nedermølle stadig findes. Fem møller inden for godt et par kilometer. Senere udnyttede byens spirende industrier også vandkraften, bl.a. Galls Farveri og Klædefabrik og Maskinfabrikken Ålykke.

Men allerede længe før erhverv og mølleri har åen været livsvigtig for landsbyens befolkning: Her hentede man sit vand til dyr og husholdning; her vaskede man tøj og nok så vigtigt - åen var byens eneste kloak.

Odder er en såkaldt terrænby. Det kalder man byer, hvis beligenhed og struktur er defineret af elementer i landskabet. Landsbyen Odders form og udbredelse er simpelthen bestemt af åens løb. Det gamle centrum ved kirken lå da også netop der, hvor det vigtigste vadested over åen fandtes.

På dagens tur følger vi Odder Å gennem det centrale Odder med start ved Odder Museum, videre forbi Rådhuset, og i byens østlige del følger vi åen mod nord, hvor vi ender ude ved Rude Havvej. Her vil vi fra bakketoppen ved Rudehøj Efterskole kunne skue ud over ådalen med det genslyngede å-forløb og tilløbet fra Rævs Å, og i det fjerne kan vi skimte Norsminde Fjord, hvor de to forenede åer løber ud.

Stampemølle Bæk.

Her i byens nordøstligste hjørne får Odder Å tilløb af Stampemøllebækken. Her ligger en af byens tre nuværende kolonihaveforeninger, Engparken. Vi følger nu Stampemøllebækken tilbage gennem byen forbi Spektrum, krydser Rådhusgade ved kirkegården og følger bækkens smukke slyng med de karakteristiske rødel, som altid signalerer, at her er vand. Turen fortsætter til Stampemøllen, før vi vender næsen mod syd forbi krebsedammene og området ved det tidligere teglværk, hvorefter vi kommer retur til vores udgangspunkt Odder Museum.

Tur med fortællinger

De historiske fortællingerne på dagens tur vil især tage udgangspunkt i alle de mange bygninger, virksomheder og foreninger, som engang har ligget langs åen, og som vi stadig kan se.  Men der er også dømt forår, så vi vil desuden se og høre om nogle af de mange forårstegn i naturen langs åen.

Turen er på ca. 6-7 km og foregår i behageligt gå-tempo!

• Tilmelding: Odder Museum på 86540175 i museets åbningstid, senest fredag den      24. marts.
• Pris: 50 kr. pr. person.
• Medbring: kaffe, the, brød og drikkelse.
• Husk: praktisk fodtøj til vandreturen.
• Guide: Naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum.