Åen fortæller historie

Onsdag den 12. juli 2017 klokken 18.30–21.30.

Åvandring

Velkommen til en dejlig sommeraften med natur og historie langs Odder Å og Stampemøllebækken.

Åen var livsnerve

Odder Å var engang livsnerven i landsbyen Odder. Den drev sammen med Stampemøllebækken, møllerne, som alle var afhængige af. I dag har vi kun bevaret Sandager Mølle, som nu er Odder Museum, og så Stampemøllen.
Odder Å var med sit 16 km vandrige åløb en god kraftkilde med ikke mindre end seks vandmøller, heraf de to i selve Odder By. Men åen var også livsvigtig for landsbyens funktioner, her hentede man sit vand til husholdningen, her vaskede man tøj, og her skyllede garveren sit skind. Og så var åen byens kloak.

På dagens tur følger vi åen gennem det centrale Odder med start ved Odder Museum, videre forbi Rådhuset. I byens østlige del følger vi åen mod nord, hvor vi ender ude ved Rude Havvej. Her vil vi fra bakketoppen ved Rudehøj Efterskole kunne skue ud over ådalen med det genslyngede å-forløb og tilløbet fra Rævs Å. I det fjerne kan vi skimte Norsminde Fjord, hvor de to forenede åer løber ud.

Stampemølle Bæk

Her i byens nordøstligste hjørne får Odder Å tilløb af Stampemøllebækken, og her ligger en af byens tre nuværende kolonihaveforeninger, Engparken. Vi følger nu Stampemøllebækken tilbage gennem byen forbi Spektrum, krydser Rådhusgade ved kirkegården og følger bækkens smukke slyng. Her står karakteristiske rød-el, som altid signalerer, at her er der vand. Turen fortsætter til Stampemøllen, før vi vender næsen mod syd forbi krebsedammene og området ved det tidligere teglværk, hvorefter vi kommer retur til vores udgangspunkt Odder Museum.

Tur med fortællinger

De historiske fortællingerne på dagens tur vil især tage udgangspunkt i alle de mange bygninger, virksomheder og foreninger, som engang har været langs åen og dem, vi stadig kan se. Men der er også dømt odderkig: For odderen holder til i Odder å-systemet, og det er jo helt OK med en odder i Odder - selvom bynavnet faktisk betyder noget helt andet: Den historie slipper I ikke for!


Turen er på 7,5 km og foregår i frisk gå-tempo.

Praktisk

Tilmelding: Odder Museum på 86540175, i museets åbningstid, senest tirsdag den 11. juli.
Pris: 50 kr. pr. person.
Medbring: kaffe, The, brød og drikkelse.
Husk: praktisk fodtøj til vandreturen.
Guide: Naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum.